poniedziałek, 27 kwietnia 2009

Biegowa uczta w gminie Smętowo! Bieg Jana z Jani

Zapraszamy wszystkich zawodników do Kościelnej Jani w gminie Smętowo Graniczne na XIV edycję Wojewódzkich Biegów Przełajowych "Szlakami Jana z Jani". Bieg upamiętnia bohaterskie wyczyny naszego pierwszego wojewody pomorskiego.

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy przygotowali wspaniałe nagrody dla sześciu pierwszych zawodników w aż 17 kategoriach!!! W kat. OPEN mężczyzn (5 km) i kobiet (3 km) medalistów przewidziane są nagrody pieniężne. Wśród wszystkich startujących rozlosujemy wspaniały rower górski i mnóstwo innych atrakcyjnych nagród.

Start pierwszego biegu o godz. 11.15.

Dla każdego zawodnika amatora i nie tylko naszą propozycję trzeba obowiązkowo uwzględnić w swoim kalendarzu startów!

Po raz drugi rozegrany zostanie bieg VIPów na dystansie 400m, w którym mogą wystartować burmistrzowie, wójtowie, pracownicy urzędów, dyrektorzy szkół, firm, jednostek samorządu terytorialnego, nauczyciele, trenerzy. Zachęcamy więc wszystkich Vipów to promocji zdrowego stylu życia poprzez udział w tej masowej akcji.

16 maj (sobota) godz. 11.00 stadion Kościelna Jania, biuro zawodów czynne od godz. 9.00
w byłej szkole podstawowej. Zgłoszenia grupowe najpóźniej do dnia 14 maja na maila: biuro@goksirsmetowo.pl.

Zapraszamy!!!XIV
Wojewódzkie Biegi Przełajowe
"Szlakami Jana z Jani"

REGULAMIN
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym
Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku
Krajowa Rada Zrzeszenia LZS w Warszawie
Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy "Ziemi Kociewskiej" Smętowo Gr.

Partnerzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Urząd Gminy Smętowo Graniczne


3. Termin i miejsce:
16 maja 2009r.(sobota) godz. 11.00 - Kościelna Jania, gmina Smętowo Graniczne
Start pierwszego biegu o godz. 11.15.
Boisko przy wjeździe do wsi Kościelna Jania.
Trasa - nawierzchnia trawiasta i asfaltowa (95%).

4. Cel imprezy
Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gmin i małych miasteczek w województwie pomorskim.
Uczczenie pomięci wybitnego patrioty Ziemi Kociewskiej - pierwszego wojewody pomorskiego Jana z Jani jako postaci historycznej.
Uczczenie działalności LZS w powiecie starogardzkim i w Gminie Smętowo.

5. Kategorie wiekowe i uczestnicy:
Prawo uczestnictwa mają wszyscy posiadający aktualne badania lekarskie mające brak przeciwwskazań zdrowotnych..
Młodzież szkolna startuje na podstawie legitymacji szkolnej.
Kategorie wiekowe:

Dziewczęta :
kl. I - II SP (ur. 2001-2000) - 400 m
kl. III - IV SP (ur. 1999-1998) - 600 m
kl. V - VI SP (ur. 1997-1996) - 800 m
Gimnazjum (ur.1995-1993) - 1500m
Szkoły średnie (ur.1992-1990) - 2000 m

Kobiety:
OPEN ur. 1989-1970 - ok. 3000 m

Chłopcy :
kl. I - II SP (ur.2001-2000) - 400 m
kl. III - IV SP (ur.1999-1998) - 800 m
kl. V - VI SP (ur.1997-1996 ) - 1200 m
Gimnazjum (ur. 1995-1993) - 2500 m
Szkoły średnie (ur.1992-1990) - 3000 m

Mężczyźni:
OPEN ur. 1989- 1970 - ok. 5000 m

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:
400m

WETERANI (1969 i starsi):
mężczyźni - 5000m - start wspólny z mężczyznami w kat. OPEN
kobiety - 3000m - start wspólny z kobietami w kat. OPEN

Biegi towarzyszące:
BIEG VIPÓW - 400m
BIEG PRZEDSZKOLAKÓW Z RODZICAMI (ur. 2002 i młodsi) - 200m
BIEG VIPÓW
W biegu udział mogą brać radni samorządów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz prezesi i dyrektorzy firm.
W biegu Vipów nie przewidujemy pierwszego ani ostatniego miejsca - wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. I otrzymują okolicznościowe dyplomy.

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia grupowe powyżej 15 osób najpóźniej do dnia 14 maja dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego bądź opiekun (trener), przedstawiając listę imienną podpisaną przez dyrektora jednostki.
osobiście w sekretariacie GOKSiR, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. (058) 561-90-97.
listownie na adres GOKSiR.
drogą mailową na adres: biuro@goksirsmetowo.pl.
Zgłoszenia indywidualne w dniu zawodów dokonywać można w biurze zawodów : Szkoła Podstawowa w Kościelnej Jani (200m od miejsca zawodów) biuro czynne od godz. 9.00 do godz. 11.00.
7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Uczestnicy startują z kartami startowymi, które przekazują sędziemu po biegu w danej konkurencji, odbiór kart przed zawodami u organizatora.
Na kartę startową należy wpisać (DRUKOWANYMI LITERAMI): imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły lub klubu sportowego.
Udział w zawodach zaczynamy startami od najmłodszych zawodników.
8. Nagrody
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc od 1-3 puchary (statuetki), medale oraz nagrody rzeczowe.
W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne: I-200zł; II-150zł; III-100zł oraz kobiet: I-150zł; II-100zł; III-50zł.
Dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe za zajęcia miejsc od 4-6.
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników posiłek regeneracyjny.
Wśród wszystkich uczestników biegów zostaną rozlosowane nagrody specjalne ufundowane przez organizatorów. Losowanie odbędzie się na podstawie kart uczestnictwa.
9. Zasady finansowania:
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.
10. Postanowienia końcowe:
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator zapewnia opiekę medyczną, szatnię i toalety podczas trwania zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.

UWAGA!
Wręczenie nagród i pucharów nastąpi podczas ceremonii wręczenia nagród po rozegraniu wszystkich biegów, najpóźniej 20 min. po ostatnim biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.
NAGRODA GŁÓWNA DO ROZLOSOWANIA
WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
ROWER GÓRSKI!!!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
biuro@goksirsmetowo.pl
www.goksirsmetowo.pl
tel. (058)561-90-97
Serdecznie zapraszam
Kierownik Biegu,
Karol Nowakowski

REGULAMIN BIEGU PRZEŁAJOWEGO - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz