wtorek, 14 kwietnia 2009

Skarszewy. W rocznicę śmierci Jana Pawła II

Kiedy odchodził do Domu Pana…


Cztery lata temu, 2 kwietnia świat żegnał jednego z największych synów naszej epoki - papieża Jana Pawła II. Jego odchodzenie było dla wszystkich - bez względu na wyznanie, wiek, pochodzenie społeczne, status materialny - lekcją pokory i wielkiej, mistycznej wręcz sztuki cierpienia.
Dla nas - Polaków - było to wydarzenie tym boleśniejsze, że po raz pierwszy od początków chrześcijaństwa na Piotrowym Tronie zasiadał nasz rodak. Cztery lata temu świat przystanął na chwilę. I zdawało się, że wydarza się jakiś cud - niemal wszędzie umilkły swary, spory, nastał czas rozejmów, uspokojenia i pokoju. Dziś wiemy - że to był niestety krótkotrwały efekt. Jednak takie dni jak 2 kwietnia, kiedy od nowa przypomina się o prostych i pięknych naukach, pozostawionych nam przez Jana Pawła II, napawają nadzieją, ze nie zapomnimy o naszym papieżu i o Jego przesłaniu.


W Skarszewskim zamku odbył się przepiękny koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. Po raz pierwszy w zamku Joannitów zaśpiewał kościelny chór "Lutnia" pod kierownictwem pana organisty Ryszarda Mahlika. Chór śpiewał a"capella, a doskonale wyćwiczone głosy wprowadziły zebranych w podniosły, uroczysty nastrój. W drugiej części koncertu wystąpiło z programem słowno - muzycznym Skarszewskie Towarzystwo Śpiewacze prowadzone przez panią Krystynę Wiecką.

Kiedy Towarzystwo zaśpiewało "Góralu, czy ci nie żal" niejednemu ze słuchaczy zakręciły się łzy w oczach. Tą piosenką zwykle Górale żegnali Papieża - swojego "krajana", kiedy kończył kolejna pielgrzymkę do ojczyzny. Pieśń wzruszała Papieża, wzruszyła i skarszewiaków. Kolejnym utworem, który chyba każdemu z nas kojarzyć się będzie na zawsze z Ojcem Świętym jest ukochana przez niego "Barka". Kiedy wykonywało ją Towarzystwo, ksiądz dziekan Ryszard Konefał dal wszystkim sygnał do powstania z miejsc. Nikt już nie próbował opanować wzruszenia.


Wykonawcy koncertu zostali obdarowani przez dyrektora GOK Artura Martyna wiązankami kwiatów - nie zatrzymali ich jednak dla siebie. Kwiaty zostały złożone przy pomniku Ojca Świętego stojącym przed kościołem pw. Św. Michała Archanioła w Skarszewach.

Koncertowi przysłuchiwali się miedzy innymi: burmistrzowie Skarszew Dariusz Skalski i Zygmunt Wiecki, wspomniany już ksiądz proboszcz, dziekan Ryszard Konefał, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor GOSiR Błażej Breska, były burmistrz Skarszew, pan Stefan Troka oraz wielu innych gości.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz