wtorek, 7 kwietnia 2009

PO w sprawie Prywatyzacji Przychodni. Konkrety Panie Prezydencie

Pisze Pan, że odpowiedź na problemy poruszane w trakcie konferencji prasowej nie może być udzielona w innym trybie niż polemika prasowa, gdyż adresatem są odbiorcy przekazu medialnego, a nie bliżej nieznani uczestnicy konferencji. Ależ Panie Prezydencie jesteśmy bardzo zadowoleni, że zrozumiał Pan zaproponowaną przez nas formułę dyskusji.


Zależy nam na tym, aby wszyscy mieszkańcy Starogardu brali udział w dyskusji na temat przyszłości zarówno SPZOZ Przychodnia Lekarska, jak również innych ważnych z punktu widzenia mieszkańców obiektów użyteczności publicznej. Takich spraw nie załatwia się w zaciszu gabinetów, za zamkniętymi drzwiami. Zarówno Pan jak i radni są reprezentantami społeczeństwa i powinni uważnie wsłuchiwać się w jego głos oraz dbać o to aby interesy mieszkańców Starogardu były brane przede wszystkim pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.


Pańska odpowiedź niestety nie może zadowolić zarówno nas jak i wszystkich zainteresowanych dobrym funkcjonowaniem starogardzkiej służby zdrowia. Odnosi się Pan jedynie do domniemanych motywów, rzekomo politycznych, rozpoczęcia przez nas dyskusji o przyszłości SPZOZ Przychodnia Lekarska. Nie dociera do Pana fakt, iż poza kampanią polityczną i walką o zdobycie głosów mieszkańców istnieją również wartości bezcenne, takie jak dbałość o rozwój Starogardu oraz o dobro powszechne jego mieszkańców. Takie cele nam właśnie przyświecają i jedynie należy żałować, że Pan wychowany na tzw. "wielkiej polityce" nie jest w stanie zrozumieć intencji wpływających na nasze działania. Dziwimy się, że traktuje Pan sprawę wyjątkowo osobiście o czym świadczą sformułowania zawarte w Pańskiej odpowiedzi. Informujemy, że nie zadajemy pytań Edmundowi Stachowiczowi, którego znamy jako przyjacielskiego człowieka, mającego wiele zalet zwłaszcza towarzyskich. Zadajemy pytania Prezydentowi Starogardu, który został powołany przez mieszkańców po to, aby dbać o rozwój miasta i dobro WSZYSTKICH mieszkańców naszego pięknego miasta.


Rozumiemy, że Pańska wiedza na temat szczegółów poszczególnych przedsięwzięć nie jest pełna, ma Pan do prowadzenia takich zadań pomocników. Właśnie na karb tego zrzucamy fakt, iż Pana odpowiedź jest pełna ogólników, odnoszenia się do spraw drugorzędnych pomijania meritum sprawy. Dlatego postanowiliśmy ułatwić Panu zadanie i wzorem rozwiązań praktykowanych w szkolnictwie przygotowaliśmy ankietę z pytaniami zamkniętymi, dzięki którym chcielibyśmy uzyskać wiedzę na temat Pańskich poglądów dotyczących prywatyzacji SPZOZ Przychodnia Lekarska. Poglądów, których w odpowiedzi na nasze pytania Pan nie przedstawił. Podejrzewamy, że media będą chciały przedstawić mieszkańcom Pańskie poglądy.

Powtarzamy, że idea prywatyzacji czy komercjalizacji, jako sposobu na lepsze zarządzanie jednostkami publicznymi - w tym służby zdrowia, jest bardzo bliska Platformie Obywatelskiej. Nasza partia będzie Pana w tym działaniu wspierać, jeśli będzie to rozwiązanie uczciwe i sprawiedliwe. Prosimy tylko aby wreszcie przedstawił Pan w jaki sposób i dlaczego chce Pan to zrobić.

Mamy dobre intencje, więc życzymy Panu Prezydentowi "szóstki" z naszego testu, dla dobra miasta i mieszkańców.

PYTANIA:


Na każde pytanie prosimy odpowiedzieć: TAK, NIE lub NIE MAM ZDANIA.


Czy wartość Przychodni Lekarskiej stanowi dla Pana tylko i wyłącznie budynek oraz używany w nim sprzęt medyczny?

Czy fakt posiadania przez Przychodnię około 30 tysięcy zarejestrowanych klientów nie stanowi żadnej wartości?

Czy budynek wraz z wyposażeniem oraz z działką w centrum miasta jest wart tyle co dwa średniej klasy domy na obrzeżu Starogardu?

Czy uważa Pan, że właściwym jest przekazanie majątku wypracowywanego przez mieszkańców Starogardu, wąskiej grupce wybranych pracowników (ok. 100 osób)?

Czy Pan Prezydent Edmund Stachowicz, forsując swoje rozwiązanie odciął się od korzeni lewicy - niechętnej prywatyzacji służby zdrowia?

Czy miejscowe SLD, którego jest Pan najbardziej znanym członkiem, zmieniło poglądy i opowiada się za prywatyzacją Przychodni Zdrowia?

Czy zdaniem gospodarza miasta, Prezydenta Edmunda Stachowicza, Starogardzkie Centrum Rehabilitacji - jako bardzo podobna placówka, również powinno się przekształcić?

Czy za Pańskiej prezydentury prywatyzowane będą tylko te firmy miejskie, które same zgłoszą taką chęć?

Odwołując się do poprzedniego pytania, czy Pan jako prezydent naszego miasta, decyduje o najważniejszych, strategicznych posunięciach - czy decyzje podejmują pracownicy podległych Panu placówek, a Pan je tylko wykonuje?

Czy Pana zdaniem obywatele nie mają prawa wypowiadać własnej opinii w sprawach, które ich żywotnie interesują?

Nawiązując do poprzedniego pytania, czy o prywatyzacji SPZOZ powinien decydować tylko Pan, po wcześniejszej szybkiej zgodzie (bez możliwości szerszej dyskusji) Rady Miasta, bez wcześniejszych szerokich konsultacji społecznych?

Czy Pana zdaniem prywatyzacja inna niż w formie spółki pracowniczej pogorszy jakość usług?

Czy Pana zdaniem prywatyzacja poprzez spółkę pracowniczą jest jedynym dobrym rozwiązaniem dla mieszkańców Starogardu?

Czy spółka z 100% udziałem Miasta lub spółka prywatna jest potencjalnie groźna dla jakości oferowanych usług?

Czy uważa Pan, że przekształcenie Przychodni Lekarskiej w spółkę miejską (100% udziałów Miasta) może spowodować zwolnienia pracowników Przychodni?

Czy uważa Pan, że przekształcenie Przychodni Lekarskiej w spółkę miejską (100% udziałów Miasta) spowoduje obniżenie standardu świadczonych usług dla pacjentów?

Czy uważa Pan, że realna wartość Przychodni Lekarskiej (działka, budynki, sprzęt) jest równa wartości księgowej?

Czy prawdą jest, że w przypadku prywatyzacji pracownikom przychodni przysługuje, zgodnie z ustawą, tylko 15% udziałów?

Czy prawdą jest, że ze sprzedaży pozostałych 85% udziałów pieniądze wpłynęły by do kasy miasta?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz