środa, 22 kwietnia 2009

Zblewo. Projekt "Życie w moich rękach"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie złożył w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, wniosek o dofinansowanie projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

W ramach Projektu pod tytułem " Życie w moich rękach- Program aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych z gminy Zblewo" zamierzamy aktywować zawodowo i społecznie 15 osób bezrobotnych, będących klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt - patrz - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz