niedziela, 19 kwietnia 2009

SKARSZEWY. Szefowe KGW na spotkaniu u burmistrza Skarszew

W dniu 3 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z Burmistrzami Skarszew. Na spotkaniu omówiono plany działań KGW na bieżący rok, możliwości pozyskania środków unijnych w ramach ogłoszonego przez LGD "Chata Kociewia" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VI" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.Na spotkaniu od lewej Astrida Kranicka Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Integracji Europejskiej UM, Dariusz Skalski Burmistrz Skarszew, Zygmunt Wiecki Z-ca Burmistrza oraz Panie Przewodniczące: Anna Kulwikowska KGW Obozin, Elżbieta Szczepińska KGW Nowy Wiec i Dorota Narloch KGW Koźmin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz