niedziela, 3 lutego 2013

EWA JĘDRZEJEWSKA. Cyfryzacja zawitała pod "strzechy"!

W Zespole Szkół Publicznych w Bytoni w czwartek (24.01) odbyła się wyjątkowa uroczystość łącząca pierwiastek tradycji i nowoczesności.
Tradycją naszej szkoły od wielu lat jest Kolęda Kociewska w Izbie Regionalnej. Gdy pod stopami skrzypi śnieg, mróz szczypie w nosy, a pokryte szadzią drzewa pozłocone blaskiem słońca tworzą scenerię "baśniowej" zimy, miło jest w "chacie" - ciepłej, odświętnie przystrojonej - w rodzinnej atmosferze oczekiwać przybycia zacnych gości.
Dyrektor szkoły Tomasz Damaszk witając "Kolędników": Czesława Elzanowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego, Stanisława Sumowskiego - dyrektora Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Tczewie, wójta gminy Zblewo Krzysztofa Trawickiego, wielebnego księdza prałata Zenona Góreckiego - proboszcza zblewskiej parafii, księdza wikariusza Damiana Florczaka, wicewójta Artura Herolda, sołtysa wsi Bytonia Janusza Schutzmanna, przewodniczącą Rady Rodziców Anitę Zimnak, przedstawiciela firmy Pestar Łukasza Kreję oraz panów Józefa Pekę i Jerzego Scharmacha - podkreślił: "Cieszy nas fakt, iż corocznie kolęduje z nami coraz większe grono Przyjaciół".

Nasz bytoński zespół Smile kociewską kolędą rozpoczął występ artystyczny uczniów prezentujących inscenizację "Kolandników". Popisy wokalne i oratorskie w gwarze wspaniale tworzyły atmosferę kociewskiego domu rodzinnego i doskonale komponowały się z kolędą. Duszpasterskiego błogosławieństwa zebranym i ich rodzinom: gościom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły udzielił ksiądz prałat Zenon Górecki. Spotkanie kolędowe zakończyła przepięknie wykonana przez Smile pod kierunkiem pana Marcina Piotrowskiego (oraz w jego aranżacji) stara kociewska kolęda "Zagrzmniało, rujneła w Betlyjam ziamnia".

Na drugą część uroczystości - tej z pierwiastkiem nowoczesności - goście, nauczyciele i uczniowie udali się do Pracowni "Cyfrowa Szkoła". Ksiądz proboszcz poświęcił najnowocześniejszą pracownię szkolną w naszej gminie.
Wiosną szkoła złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, deklarując udział w Pilotażowym Programie "Cyfrowa Szkoła". Spośród kilkuset aplikacji wylosowano 24 szkoły z województwa pomorskiego, które otrzymały dofinansowanie na zakup nowoczesnego cyfrowego sprzętu multimedialnego. "Na liście wylosowanych szkół znalazła się nasza placówka - mieliśmy wyjątkowe szczęście!" - mówił dyrektor szkoły.

Co to jest "Cyfrowa Szkoła?

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. W jego ramach 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

Projekt "Cyfrowa Szkoła" składa się z czterech uzupełniających się komponentów:

- e-szkoła: zaopatrzenie ponad 400 szkół w niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK, czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych

- e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych w domu

- e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach

- e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

"Cyfrowa Szkoła" to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.

Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata), to zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów nt. wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e- podręcznika (2 lata). Celem na następne 5-7 lat jest przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki.

Najlepiej znane są oczywiście komponenty e-szkoła i e-uczeń, w ramach których organy prowadzące szkoły wybrane do pilotażu otrzymają dotacje celowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (e-szkoła) oraz komputerów do korzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych (e-uczeń). Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt to jednak dopiero połowa drogi do unowocześnienia edukacji i rozwinięcia kompetencji uczniów i nauczycieli. Celem programu "Cyfrowa Szkoła" jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem.

Uczniowie pokazali gościom dorobek szkoły, jej dokonania i sukcesy, w formie prezentacji multimedialnej. Wzruszająca była "Krótka historia cyfryzacji szkoły" - gdy wspominaliśmy pierwszych naszych darczyńców, ofiarujących nam sprzęt komputerowy, o zakupie którego mogliśmy tylko pomarzyć. Szczególnie wspomnieliśmy śp. Pana Antoniego Spychalskiego, przedsiębiorcę z Bytoni. Następnie goście uczestniczyli w niezwykłej lekcji, którą poprowadziła pani Justyna Mokwa, prezentując szeroki wachlarz możliwości wykorzystania tego najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, co wzbudziło ogromne zdumienie i zainteresowanie. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie rozwoju technologii informacyjnych dla nowoczesnej edukacji młodego pokolenia.

"Za aktywność na lekcji" jej uczestnicy obdarowani zostali upominkami - pamiątkami z Bytoni.

Zatem w naszej gminie Zblewo pierwsza e-szkoła rozpoczęła działalność!

Ewa Jędrzejewska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz