wtorek, 19 lutego 2013

KAMILA BABINSKA. Młodzi pinczyniacy łapią wiatr w żagle!

Od grudnia 2012 r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej w Pinczynie realizują projekt finansowany przez EFS "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską."...
Działania w ramach projektu, prowadzonego pod hasłem "Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy", dotyczą szeroko pojętej tematyki morskiej oraz żeglarstwa, nawiązując tym samym do bogatej tradycji edukacji morskiej w naszym regionie. Przewidziane są również praktyczne zajęcia żeglarskie, edukacyjno-żeglarskie, wydarzenia naukowe oraz obozy żeglarskie.


W projekcie uczestniczą trzy grupy liczące po osiem osób. Każda grupa realizuje inne zadanie:

,,Żeglujże żeglarzu",

,,Bałtyk - woda, fauna i flora",

,,Kraje akwenu Morza Bałtyckiego".

Uczniowie nie tylko szukają teoretycznych wiadomości, ale również nabywają umiejętności praktyczne. Tworzą węzły żeglarskie, szyfrują alfabet Morse"a, wykonują model jachtu czy też makietę Morza Bałtyckiego.


Dodatkowo planowane są trzy wycieczki: do Łeby, Gdyni i promem do Szwecji. Uczniowie naszej szkoły dotychczas nie uczestniczyli w żadnej podróży morskiej. Dlatego też rejs do Szwecji byłby dla nich zarówno ogromną przygodą, jak i doświadczeniem na całe życie. Obecnie pozyskiwane są dodatkowe środki w celu zmniejszenia kosztów, tak żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z wyprawy morskiej.


Na zakończenie projektu każda grupa przedstawi swoją pracę, która podlega ocenie przez Urząd Marszałkowski. Nagrodą za najlepszą pracę jest tygodniowa wyprawa żeglarska.

Zajęciom z edukacji morskiej towarzyszy świetna atmosfera i ogromne zaangażowanie grup, które z pewnością przyczynią się do odniesienia sukcesu.

Kamila Babinska - koordynator projektu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz