środa, 4 września 2013

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Lotnisko szybowcowe w Starogardzie

Podczas prac nad moją książką "Alojzy Paweł Gusowski pilot 305 Dywizjonu Bombowego", odnotowałem we wspomnieniach rodziny fakt, że Alojzy Gusowski, mieszkaniec Starogardu, przed powołaniem do wojska ukończył kurs szybowcowy. W książce napisałem, że nie udało się jednoznacznie ustalić czy i gdzie ukończył ten kurs...


W książce napisałem: Stanisław Arciszewski w swojej książce Tradycje lotnicze Kociewia o kursach szybowcowych pisze: Wykładowcami na kursie w Tczewie i Starogardzie byli znani działacze AG [Aeroklub Gdański - KK]. W dalszej części tej książki czytamy: Kurs w Starogardzie - szybowiec "Wrona" inst. Z. Niwiński (…). Nowy kurs wyszkolenia szybowcowego odbywa się we wtorki i w piątki od godz. 16.00 do zmroku. Opłata dla młodzieży szkolnej - 5 zł, dla pozaszkolnej 15 zł. Zgłoszenia przyjmuje Z. Niwiński, Starostwo Powiatowe pok. 18 oraz na szybowisku1. Informacja ta wskazuje, że i w Starogardzie odbywały się kursy szybowcowe.

Już po ukazaniu się książki odezwały się do mnie dwie osoby, które twierdziły, że w Starogardzie przed II wojną światową rzeczywiście odbywały się loty szybowcowe. Szybowce starowały w okolicy Nowej Wsi Rzecznej z łąk położonych pomiędzy szosą biegnącą do Chojnic a rzeką Wierzycą.

Poszukuję wszelkich informacji, wspomnień na ten temat. Może zachowały się zdjęcia z tamtych lat. Będę wdzięczny za każdą pomoc.


Krzysztof Kowalkowski

1 S. Arciszewski, Tradycje…, cyt. dz., s. 17-25.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz