niedziela, 15 września 2013

MAGDALENA JANOWSKA. Promocja ksiażki KATARZYNY STURMOWSKIEJ

6 września w Wiejskim Domu Kultury w Pinczynie odbyła się promocja książki Katarzyny Sturmowskiej Jeszcze zaświeci słoneczko… Wokół pamiętnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna


Dnia 6 września 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Pinczynie odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Sturmowską, autorką książki pod tytułem "Jeszcze zaświeci słoneczko… Wokół pamiętnika Franciszki Powalskiej z Pinczyna". W wypełnionej po brzegi sali zasiedli członkowie rodziny Franciszki Powalskiej, osoby wspierające autorkę podczas tworzenia publikacji, a także okoliczni mieszkańcy. Spotkanie rozpoczęło się występem Mirosławy Möller oraz Grzegorza Ollera, którzy odśpiewali jeden z licznych utworów Franciszki Powalskiej. Tuż po nich w ludowych strojach wystąpiła mieszkanka Pinczyna oraz dwójka dzieci recytując wiersze Franciszki Powalskiej. Jako pierwszy głos zabrał Senator RP Andrzej Grzyb składając gratulacje za wkład pracy i determinację, jaką autorka włożyła w wydanie popularnonaukowej publikacji. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki, który był wzruszony faktem, iż postać i dorobek Franciszki Powalskiej, zwanej powszechnie Babcią Powalską, zostały utrwalone na kartach książki Katarzyny Sturmowskiej. Po oficjalnym wstępie głos zabrała autorka, która przygotowała dla wszystkich przybyłych prezentację dotyczącą Babci Powalskiej. Franciszka Powalska to wybitna poetka ludowa XX wieku tworząca na Kociewiu. Zamiłowanie do poezji rozwijało się w niej już od najmłodszych lat. Jednakże dopiero około 60 roku życia zajęła się własną twórczością, na którą składają się wiersze, pieśni, występ w Radiu Gdańsk oraz pamiętnik pisany wierszem. Spisany wówczas pamiętnik ukazuje losy jej rodziny, które Babcia Powalska przeplatała opowiastkami związanymi z Pinczynem, opisami natury jak i opisami codziennych czynności. Ponadto uwieńczone zostały w nim zapamiętane pieśni z lat młodzieńczych, przyśpiewki ludowe oraz legendy. Babcia Powalska pisała w języku polskim z elementami gwary kociewskiej, niemniej jednak, jak podkreśliła autorka książki, czystą gwarą Franciszka Powalska nigdy nie pisała. W jej utworach dostrzec można nadzieję na kolejny dzień, którą zapowiada tytuł "Jeszcze zaświeci słoneczko". Z niezwykłą estetyką i wrażliwością opisuje piękno Kociewia, rytuałów i zdarzeń z przeszłości. Twórczość Franciszki Powalskiej jest niezwykle cenna dla Kociewia, ukazuje szacunek, jaki powinno się mieć dla rodzinnych tradycji i historii. Pani Katarzyna Sturmowska złożyła podziękowania osobom zaangażowanym w powstanie tego cennego dzieła oraz wszystkim życzliwym i wspierającym ją podczas pisania. Szczególne podziękowania złożyła profesor Marii Pająkowskiej-Kensik za dbałość o merytoryczną stronę publikacji. Podczas spotkania autorskiego można było nabyć książkę oraz otrzymać autograf. To wspaniała lektura o mieszkance Pinczyna Franciszce Powalskiej.
Magdalena Janowska Fot. Tadeusz Majewski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz