czwartek, 5 września 2013

PINCZYN. Podsumowanie projektu "Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy"

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas piątych szkoły w Pinczynie wzięli udział w projekcie edukacyjnym "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską".Projekt zakładał poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, zwiększenie umiejętności wykorzystania w praktyce nabytej w szkole wiedzy, zwiększenie świadomości i poczucia tożsamości regionalnej, rozbudzenie w uczniach pasji do żeglarstwa, zainteresowanie morzem, kształtowanie kompetencji kluczowych; matematycznych, naukowo-technicznych, społecznych, obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej.
Uczniowie w ramach projektu spotykali się na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu.

Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w "Fabryce Sztuk" w Tczewie oraz w praktycznych zajęciach z żeglarstwa w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce.

Dodatkowo udało nam się zorganizować warsztaty edukacyjne w "Muzeum Wisły" w Tczewie, a także dzięki pomocy i wsparciu życzliwych osób uczniowie mogli odbyć niezwykły rejs do Szwecji.

Makieta


W Szwecji

Obie grupy wykonały prace na konkurs projektów, które zostały przesłane
do Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nagrodą za najlepsze prace była tygodniowa wyprawa żeglarska. Jedna z naszych grup miała to szczęście i dzięki swojej pracy mogła przeżyć podczas wakacji wspaniałą i niezapomnianą przygodę żeglarską. Grupa stworzona przez Paulinę Kubisz, Wiktorię Koprowską, Dominikę Modrzejewską, Aleksandrę Hiller, Julię Kubik, Agnieszkę Gliniecką, Emilię Osowską i Roksanę Wielgosz realizowała zadanie p.t.: Tajemnice Bałtyku - woda, fauna, flora i … Zwycięska drużyna wykonała makietę Morza Bałtyckiego.


Zajęciom z edukacji morskiej towarzyszyła świetna atmosfera i ogromne zaangażowanie grup.

Kamila Babinska- koordynator projektu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz