niedziela, 1 września 2013

Pomorska debata o kulturze. Debata pierwsza

Pomorska debata o kulturze:

kultura na pograniczu - pogranicza kulturyDebata pierwsza


Pomorska wielokulturowość:

niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka?


Organizatorzy:

Instytut Kaszubski

oraz

Nadbałtyckie Centrum KulturyMiejsce:

Ratusz Staromiejski - Nadbałtyckie Centrum Kultury

(ul. Korzenna 33-35)

Sala Mieszczańska


Termin:

4.09.2013 (środa), godzina 17.00


Program:


1. Powitanie wszystkich uczestników i prezentacja idei pomorskiej debaty o kulturze

2. Wprowadzenie: Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka? Prof. Cezary Obracht-Prondzyński

3. Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

- Larry Okey Ugwu: muzyk, animator kultury, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, pochodzi z Nigerii

- Nedim Usejnow: Tatar Krymski, politolog, działacz społeczny

- Gerhard Olter: zastępca przewodniczącego Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

- Grzegorz Gola: animator kultury i samorządowiec, prezes Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, współzałożyciel i członek Zarządu Klubu Nowodworskiego oraz współtwórca Żuławskiego Parku Historycznego


4. Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Tematy, problemy i pytania do dyskusji:


1. Historyczne korzenie wielokulturowości Pomorza i załamanie ukształtowanego modelu w wyniku II wojny światowej

2. Współczesne oblicze wielokulturowości Pomorza:

- Zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne.
- Bogactwo zróżnicowań lokalnych i subregionalnych.
- Migracje stare i nowe oraz ich wpływ na oblicze kulturowe regionu.
- Czy widać już wpływ na kulturowe oblicze Pomorza środowisk imigracyjnych? Jakie może to mieć znaczenie w przyszłości?

3. Wielokulturowość Pomorza a współczesne praktyki kulturowe (przykłady działań, inicjatyw, przedsięwzięć)

4. Co pozostało z historycznego dziedzictwa wielokulturowego? Jaki jest nasz stosunek doń? Czy potrafimy go nie tylko chronić (jeśli potrafimy…), ale także wykorzystać do tworzenia współczesnych wartości kulturowych? Czy i jakie są szanse działań rewitalizacyjnych? Jakie są możliwości i ograniczenia wykorzystania dawnego dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości lokalnej w miejscach, gdzie ciągłość osadnicza została zerwana (przykład Żuław ale nie tylko)

5. Czy i jak powinna wyglądać edukacja międzykulturowa?

6. Problematyka kulturowego zróżnicowania a jakość debaty publicznej.

7. Jak budować regionalną wspólnotę obywatelską w warunkach silnego zróżnicowania kulturowego?


Sponsorzy:

Projekt dofinansowany ze środków:

Miasta Gdańsk

oraz

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiegohttps://www.facebook.com/pomorskadebataokulturze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz