piątek, 6 września 2013

PRIMUS INTER PARES - NAGRODY WÓJTA GMINY ZBLEWO DLA UCZNIÓW WRĘCZONE

Tradycją w Gminie Zblewo jest coroczne nagradzanie najlepszych absolwentów z placówek oświatowych. Podczas Sesji Rady Gminy Zblewo w dniu 22 sierpnia b.r. zostały wręczone NAGRODY WÓJTA dla uczniów "PRIMUS INTER PARES".
Miłym akcentem - poczęstunkiem rozpoczęto spotkanie, w którym brali udział: nagrodzeni uczniowie, rodzice, Wójt Gminy Zblewo Krzysztof Trawicki, Przewodniczący Rady Gminy Zblewo Janusz Trocha, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezrobocia Ewa Jędrzejewska, członek tej komisji: Mieczysław Kośnik oraz dyrektorzy placówek oświatowych: Maria Tomana, Tomasz Damaszk, Marek Mischke, Iwona Loroch, Lucyna Błaszak i Beata Cyrson oraz kierownik Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie Anna Płoszyńska - Damaszk.

W tym roku Nagrodą Wójta "PRIMUS INTER PARES"- zostało nagrodzonych 17 absolwentów, w tym: 9 najlepszych absolwentów szkół podstawowych i 8 najlepszych absolwentów gimnazjów.
O przyznaniu nagrody zdecydowały wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, wynik ze sprawdzianu po klasie VI lub wynik egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki w konkursach na etapie co najmniej wojewódzkim lub znaczące osiągnięcia sportowe, a także praca na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

Nagrodzeni uczniowie i dumni rodzice odebrali z rąk Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy dyplom, list gratulacyjny i nagrodę.Wręczanie nagród rozpoczęto od wyróżnienia najlepszego absolwenta gimnazjum z Gminy Zblewo.

1. Został nim Igor Pochylczuk, absolwent Publicznego Gimnazjum im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie. Igor został wytypowany do konkursu, do którego Gmina Zblewo zgłasza co roku kandydata - jest to konkurs na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego. Nagrodą w tym konkursie za osiągnięcia naukowe, osiągnięcia w działalności społecznej oraz osiągnięcia sportowe, a także uzyskane stypendia absolwenta był obóz żeglarski w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku ufundowany przez Wójta Gminy Zblewo. Igor Pochylczuk w klasyfikacji generalnej uplasował się na 9.miejscu. Uroczysta gala odbyła się 30 czerwca b.r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Najwyższy wynik w gminie z egzaminu gimnazjalnego uzyskała absolwentka PG im. Księdza Stanisława Hoffmana w Pinczynie Magdalena Lipka otrzymując średnią z wszystkich części 89,6 %.

3. Na wyróżnienie zasłużyła Martyna Kornela - absolwentka Publicznego Gimnazjum im. Ojca Flawiana Słomińskiego w Borzechowie, która uzyskała najwyższą w gminie średnią ocen absolwentów gimnazjów - 5,90.

4. Najwyższy wynik w gminie ze sprawdzianu po kl. VI uzyskując 37 punktów na 40 możliwych oraz najwyższą średnią ocen 6,0 otrzymała uczennica Martyna Trzebiatowska - absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie.

Na wyróżnienie zasłużyli także - absolwenci, którzy otrzymali 37 punktów ze sprawdzianu po klasie VI:
1. Maciej Kromer - absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Flawiana Słomińskiego w Borzechowie,
2. Patrycja Wolff - absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edmunda Dywelskiego w Bytoni,
3. Katarzyna Lamczyk - absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie Kościerskim,
4. Szymon Czapla - absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie,

Pozostali nagrodzeni uczniowie:
Absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie:
Aleksandra Faleńska
Marta Libera
Paweł Łukowski
Kacper Mąkosa

Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Bytoni:
Agnieszka Dorawa
Angelika Głogowska

Absolwenci Publicznego Gimnazjum im. Wincentego Kwaśniewskiego w Zblewie:
Daria Filipska
Miriam Jendernalik
Łukasz Kłos

Pan Wójt gratulował uczniom wysokich wyników w nauce, osiągnięć. Dziękował za to, że biorąc udział w olimpiadach przedmiotowych, reprezentując naszą gminę w konkursach, zawodach sportowych promowali nasze placówki oświatowe oraz gminę, Wyraził zadowolenie, że mamy takich zdolnych uczniów. Rodzicom zaś gratulował, że mają tak wspaniałe dzieci.
Absolwentom życzył, aby wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy, zdobywanie kolejnych sukcesów zaowocowało w otrzymywanie kolejnych nagród, a przede wszystkim w lepszą przyszłość.
Na koniec uroczystego wręczanie nagród zrobiono wszystkim nagrodzonym wspólne zdjęcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz