czwartek, 7 stycznia 2010

Gmina Skórcz. Zakończyliśmy 2009 rok.

Koniec roku dla Gminy Skórcz był czasem lustracji w terenie wszystkich wsi z terenu Gminy Skórcz w celu oceny zadań wykonanych w 2009r. oraz zamierzeń na kolejny rok. Radni, sołtysi wraz z Wójtem i pracownikami Gminy objechali autokarem cały teren gminy oglądając wykonane inwestycje i te, które należałoby zaplanować do budżetu na 2010rok.
Trasa objazdu:

wyjazd sprzed Urzędu Gminy w Skórczu,

Skórcz- Ryzowie - Mirotki

- droga Skórcz - Ryzowie,
- zbiornik p. poż. Miryce,
- świetlica, ogródek jordanowski Mirotki (szkoła Dąb Katyński)

Mirotki- Barłożno
- szkoła Barłożno - obejście, elewacja, malowanie itd.
- remiza Barłożno - wieża, dach, tynki, malowanie elewacji itp.
- chodnik Barłożno - szkoła- Kierwałd, szkoła byłe budynki mleczarni,
- zbiornik p. poż. - oczyszczenie i konserwacja,
- droga Barłożno II - zalenie asfaltu 1000m2,
- budynki mieszkalne,
- świetlica - w trakcie realizacji zadania dofinansowane z Programu Odnowy Wsi,

Barłożno przez Miryce potem Wyb. Wielbrandowskie- Wielbrandowo
- zbiornik p. poż. czyszczenie i konserwacja,
- most na Lisce k. Rocławskich wzmocnienie poboczy i przyczółków,
- ogródki jordanowskie - ogrodzenia i wyposażenie,

Wielbrandowo - Nowy Bukowiec- Wielki Bukowiec
- droga Wielki Bukowiec - Nowy Bukowiec - dokończenie realizacji całego zadania -2,8km
- szkoła Wielki Bukowiec- odgrzybianie, malowanie, zakup mebli i stołówka,
- świetlica wiejska Wielki Bukowiec - w trakcie realizacji zadania dofinansowane z Programu Odnowy Wsi,

Wielki Bukowiec - Czarnylas
- zbiornik p. poż. Czarnylas - czyszczenie i konserwacja,
- garaże - zakup i montaż nowych a starych rozbiórka,
- parking - k. cmentarza

Czarnylas- Wolental- Pączewo
- remont świetlicy Wolental (smołowanie dachu, malowanie zewnętrzne i wewnętrzne oraz montaż nowych podłóg (2 podłóg)
- oświetlenie Wolental - skrzyżowanie koło starej remizy,

Wolental - Pączewo
- chodniki k/kościoła i k/ straży i szkoły,
- doświetlenie alejki do szkoły i punktu k/stacji PKP
- budynki komunalne (Partyzanty),
- remont szkoły, dosprzętowienie i monitoring,Wójt Gminy w Skórczu Pan Erwin Makiła przedstawił plany największych inwestycji na 2010r. Dodał również, że dzięki ciężej pracy całej społeczności samorządowej przyszły rok będzie obfitował w duże inwestycje, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2010 ROKU


Zadania duże powyżej 1mln. zł:

1. Sala sportowo-widowiskowa przy Zespole Szkół w Pączewie o wartości kosztorysowej ok. 4mln. zł z terminem zrealizowania 2011 rok

2. Kanalizacja z wymianą sieci wodociągowej w miejscowości Wolental o wartości kosztorysowej ok. 3,5mln zł z terminem realizacji do końca 2010r.

3. Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Skórczu o wartości ok. 1 mln zł z terminem realizacji do końca 2011r.

4. Budowa - modernizacja drogi gminnej Boraszewo - Kranek o długości 2,7km x 5m o wartości szacunkowej około 1,5 mln zł z terminem realizacji w III etapach tj. 2010-2012- po ok. 500tyś. zł

5. w planie ujęto również kanalizację wsi Pączewo za około 4 mln zł, ale nie mamy potwierdzenia dofinansowania ze środków unijnych

Zadania średnie - tj. od 100 tys. zł do 1 mln zł

1.Wodociąg Pączewo - część południowo-wschodnia około 4,5km długości, obejmie 15 gospodarstw o wartości zadania ok. 350tyś. zł- poślizg realizacji z 2009r.

2.remont świetlic Barłożno i Wielki Bukowiec realizowany z programu Odnowy Wsi na 2009/2010- koszt po przetargowy 550tyś. zł,

3.Zadania małe - tj. do 100 tys. zł
1.ogródki Jordanowskie - Nowy Bukowiec, Barłożno III

Na zakończenie wszyscy spotkali się w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie i wysłuchali uczniów szkoły w Jasełkach.
Na powyższym zakończyła się lustracja terenu, która była podsumowaniem pracy Radnych Rady Gminy, pracowników urzędu i lokalnej społeczności w dążeniu do lepszego życia.

Janina KalbarczykBrak komentarzy:

Prześlij komentarz