środa, 6 stycznia 2010

Nowy numer "Rydwanu"

W grudniu 2009 roku wydano już czwarty z kolei rocznik muzealny "Rydwan". Jest on wydawany corocznie w liczbie pięciuset egzemplarzy i rozpowszechniany nieodpłatnie, stanowiąc bez wątpienia jedno z najciekawszych źródeł wiedzy o Kociewiu. Roczniki te charakteryzuje różnorodność tematyczna, od tekstów dotyczących najstarszych wykopalisk na Kociewiu poprzez losy Kociewiaków w czasie II wojny światowej po obecną sytuację naszego regionu.

Redaktorem zbioru jest dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, pan Andrzej Błażyński, który za swoją działalność archeologiczną i wydawanie roczników otrzymał w ubiegłym roku Nagrodę Starosty Starogardzkiego w dziedzinie Kultury. Podkreślano wówczas, że w Polsce brakuje tego typu roczników muzealnych, stanowiących cenny materiał badawczy dla osób zainteresowanych współczesnymi poglądami na temat historii Kociewia, jak i szeroko pojętej kultury tego regionu.
W pierwszym numerze "Rydwanu" przedstawiono referaty wygłoszone podczas zorganizowanej w 2006 roku konferencji naukowej " Dziedzictwo Kulturowe Kociewia w świetle badań naukowych - stan i perspektywy". Z kolei w tym roku, w związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, najwięcej uwagi poświęcono właśnie temu okresowi w historii regionu. Możemy zatem znaleźć w kociewskim roczniku muzealnym artykuł Ryszarda Szwocha, w którym opisał on pierwsze działania eksternistyczne Niemców na terenie Starogardu Gdańskiego, na szczególną uwagę zasługuje również tekst Piotra Szubarczyka, z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, opisujący główne cele i metody niemieckiej polityki narodowej na ziemiach wcielonych do Rzeszy na przykładzie powiatu starogardzkiego.
W czwartym numerze rocznika znajdują się również artykuły o innej tematyce, jak np. tekst Marii Brzozowskiej, który został poświęcony architekturze starogardzkiej, artykuł dr. T.Sadkowskiego, w którym zadaje on pytanie, czy w Starogradzie jest miejsce i klimat dla muzeum na wolnym powietrzu oraz ciekawy, będący zapewne zachętą do dyskusji i poszukiwań artykuł Andrzeja Grzyba o zapomnianych już przez niektórych z nas "Legendach Zachodniopruskich".
Łącznie w "Rydwanie"czeka na nas dwadzieścia pięć niezwykle interesujących tekstów.
Zainteresowanym życzę miłej lektury.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz