wtorek, 26 stycznia 2010

Uroczyste otwarcie świetlicy w Bobrowcu

Na przełomie listopada i grudnia 2009 roku odbył się remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bobrowcu. Prace wykonywane były ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - środki Unii Europejskiej w ramach działania programu "Odnowa i rozwój wsi" (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013) oraz środków własnych Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym.
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Bobrowcu odbyło się 9 stycznia 2010 roku,
o godzinie 18. Również z tej okazji odbyła się wspólna zabawa karnawałowa. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym w osobach: p. Zofia Kirszenstein - Wójt Gminy Smętowo Graniczne, p. Karol Nowakowski - dyrektor GOKSiR
w Smętowie Granicznym, p. Małgorzata Czarnecka - skarbnik gminy, p. Danuta Kozłowska - referent ds. kadr i obsługi organów gminy, p. Maria Zamorowska - referent ds. inwestycji Urzędu Gminy, Rada Sołecka Bobrowca z jej przewodniczącym p. Andrzejem Wosk oraz młodzież i dorośli mieszkańcy sołectwa.Uroczystość otworzył sołtys Bobrowca p. Andrzej Wosk witając wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców Bobrowca. Podziękował wszystkim, dzięki którym remont i modernizacja świetlicy w Bobrowcu mogły zostać przeprowadzone, a w szczególności Pani Wójt - Zofii Kirszenstein za osobiste zaangażowanie w realizację tego zadania, wręczając Pani Wójt w podziękowaniu wspaniały bukiet czerwonych róż.

Za oknami świetlicy sroga zima, obfite opady śniegu i zawieja nie przeszkodziły
w celebracji uroczystości, która wbrew aurze odbywała się w ciepłym i pogodnym nastroju. Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Głos zabrała Pani Wójt Zofia Kirszenstein. Przywitała wszystkich obecnych na sali, podziękowała wszystkim, którzy nie szczędzili swoich sił, by remont i modernizacja świetlicy zostały w terminie przeprowadzone,
a mieszkańcom Bobrowca Pani Wójt złożyła życzenia owocnego i długiego korzystania
z otwartej świetlicy oraz przekazała Radzie Sołeckiej i mieszkańcom prezenty dla świetlicy ufundowane przez Urząd Gminy w Smętowie Granicznym. Następnie głos zabrał p. Karol Nowakowski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym. Witając mieszkańców Bobrowca życzył wszystkim zadowolenia i miłego spędzania czasu w nowo otwartej świetlicy. Opiekunce świetlicy, p. Wioletcie Chmura, przekazał upominki dla świetlicy ufundowane przez GOKSiR w Smętowie Granicznym. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Do tańca grał zespół "TANGO" ze Starogardu Gdańskiego.
Za oknami nadal śnieg zawiewał, a w nowej świetlicy doskonała muzyka, dobry humor, ciepło, wspaniały nastrój i zastawione stoły sprawiały, że zima, choć mroźna i groźna stała się tylko doskonałym i pięknym dodatkiem do uroczystości, pozostawiającej wszystkim niezatarte wspomnienia tego wieczoru i tej nocy!

Serdeczne podziękowania kieruję do Pani Wójt - Zofii Kirszenstein za dołożenie wszelkich starań, by remont i modernizacja świetlicy w Bobrowcu mogły zostać przeprowadzone, do wszystkich pracowników Urzędu Gminy, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowani byli w realizację tego zadania, do Przewodniczącego Rady Gminy i radnych.

Dziękujemy za wszystkie prezenty jakie otrzymaliśmy z okazji otwarcia świetlicy.
Serdeczne podziękowania kieruję także do wszystkich mieszkańców i młodzieży, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tej uroczystości.


Przewodniczący Rady Sołeckiej

w Bobrowcu

Andrzej Wosk


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz