wtorek, 19 stycznia 2010

Okienko Wójta K. Trawickiego. Rok wielkich inwestycji

Rok 2010 będzie rokiem podsumowań zarówno tej kadencji, jak i pięciu kadencji od 1990 roku, co ma związek z dwudziestoleciem działalności samorządu III Rzeczypospolitej. Będzie też rokiem bardzo pracowitym, jeżeli chodzi o realizację wielkich inwestycji.Chodzi mi tu przede wszystkim o kanalizację: dokończenie kanalizacji Zblewa oraz rozpoczęcie kanalizacji na linii Białachowo - Miardowo - Radziejewo - Pałubinek. W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W Radziejewie wraz z budową świetlicy powstanie tak zwane centrum rekreacyjno-sportowe, a w Kleszczewie boisko podobne do Orlików 2012 z programu "Blisko Boisko". Zostaną sfinalizowanie projekty, a może i nawet rozpoczęte bardzo duże inwestycje - hala widowiskowo-sportowa i pływalnia w Zblewie, sala sportowa w Bytoni i obiekty mieszkaniowe o charakterze socjalnym w Zblewie. Będziemy nadal rozwijać infrastrukturę drogową. Mam tu na myśli dalszą rozbudowę chodników w Borzechowie, Kleszczewie, Semlinie i Zblewie. Zostanie przygotowana dokumentacja na dalszą rozbudowę i przebudowę dróg na terenie gminy - w Kleszczewie, Miradowie, Bytoni i Radziejewie. Chodzi o drogi gminne, ale i tu staramy się o wsparcie finansowe z Agencji Nieruchomości Rolnych. Również - z małych projektów - realizować będziemy w ramach Programu Odnowy Wsi budowę wiaty dla mieszkańców w Tomaszewie oraz wyposażymy świetlicę w Piesienicy.

Wiadomo, że 2010 rok jest rokiem wyborczym. W tym roku zaplanowaliśmy zebrania z mieszkańcami gminy w poszczególnych sołectwach pod koniec marca. Na tych spotkaniach przede wszystkim postaramy się wspólnie z sołectwami i mieszkańcami wsi ocenić dokonania, ale również zastanowić się nad rozwojem na najbliższy czas i lata. Inaczej mówiąc, będziemy starać się wspólnie z mieszkańcami gminy nakreślić program na następną kadencję. Jak się patrzy na działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy i moją, to widać wyraźnie, że każdy rok tej kadencji był bardzo pracowity w zakresie pozyskiwanych środków zewnętrznych i powstałych inwestycji, i ważna jest jeszcze w tej kadencji odpowiedź na pytanie: jak iść w tym kierunku dalej? Dlatego nie można tu mówić, że cokolwiek robimy pod przyszłe wybory. Przykładowo złożyliśmy swój akces do pomysłu, który ma być tak samo wspierany jak Orliki 2012 - na budowę tak zwanego Białego Orlika - lodowiska, jak również Orlika lekkoatletycznego. To może być zadanie dla władz przyszłej kadencji. Po realizacji tych Orlików nasza młodzież miałaby cały pakiet możliwości. Uważam, że takie obiekty to najlepszy sposób odciągania młodzieży od patologii.

Zależy mi jeszcze na tym, żeby w naszym działaniu, we wszystkich tych przedsięwzięciach uczestniczyli nasi przedsiębiorcy, żeby byli bardzo aktywni w partnerstwie prywatno-publicznym. Koniecznym elementem rozwoju naszej gminy jest również pozyskiwanie nowych inwestorów. W tym roku wskazujemy tereny, jakie pod takie inwestycje przeznaczamy. To około 16 hektarów gruntów między Zblewem a Bytonią. Teren jest w zasadzie uzbrojony i leży przy berlince. To będzie taka nasza mała strefa ekonomiczna. Chodzi o to, żeby powstawały firmy, które będą uczestniczyły w rozwoju naszej gminy jako nasi partnerzy w realizacji również inwestycji gminnych. Sprawa podatków, jakie trafią do budżetu gminy z tytułu powstania tych firm, jest tu na drugim planie.

25 stycznia spotka się powołana przeze mnie kapituła do Nagród Wójta w dziedzinach: gospodarczej, kulturalnej i sportowej.

W tym roku nadal będziemy aktywnie działać w ramach współpracy między gminami partnerskimi: Łapsze Niżne, Gniewino i Smętowo Graniczne. Współpraca ta jest szczególnie widoczna na polu wymiany młodzieży i stowarzyszeń. Z tym że dotychczas wymieniały się szkoły i ośrodki kultury na zasadzie dwustronnej, na przykład gmina Zblewo z gminą Łapsze Niżne. Teraz chcemy doprowadzić do tego, żeby młodzież z tych czterech partnerskich gmin spotykała się wspólnie.

Wszystkich pozdrawiam jeszcze raz w tym roku serdecznie i życzę, żeby spełniły się nasze marzenia w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym naszej społeczności gminnej i sołeckiej.

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz