wtorek, 26 stycznia 2010

Projekt Biznes na Start tym razem dla mieszkańców powiatu starogardzkiego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje siódmą już edycję projektu Biznes na Start. Celem nadrzędnym projektu jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez stymulowanie powstawania i rozwój nowych firm.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym UE w ramach działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia."
Tym razem szanse na otrzymanie wsparcia mają mieszkańcy powiatu starogardzkiego.

W projekcie uczestniczyć będzie 30 osób zamieszkałych na terenie wspomnianego powiatu, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, (nie dotyczy osób, które prowadziły działalność w ciągu roku poprzedzającego projekt)
Rekrutacja rozpocznie się w 1 lutego, a zakończy w kwietniu 2010 r.
Uwaga: Rekrutacja zakończy się wcześniej jeśli do organizatora wpłynie 150 ankiet zgłoszeniowych.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:
Pierwszy obejmie 30 beneficjentów którzy wezmą udział w kompleksowym pakiecie szkoleń i warsztatów: psychologicznych oraz z zakresu zagadnień przydatnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie w ramach doradztwa indywidualnego.
W drugim etapie - inkubacji, na podstawie najlepszych biznesplanów zostanie wyłonionych 18 beneficjentów, którzy założą własny biznes. Otrzymają pomoc finansową: jednorazową dotację inwestycyjną do 40 000zł oraz wsparcie pomostowe w początkowym okresie działalności w wysokości do1200zł przez 6 miesięcy, a dla 10 osób przedłużone wsparcie pomostowe do 1000 zł przez kolejne 6 miesięcy. Ponadto przewiduje się pomoc Indywidualnego Opiekuna przez okres roku, doradztwo wysokospecjalistyczne, a także spotkania w grupie przedsiębiorców Inkubatora.

Szczegółowe informacje na temat projektu Biznes na Start 7 wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdują się na stronie internetowej www.bns7.pl

Ponadto zapraszamy do odwiedzania Biura Lokalnego, (wraz z czytelnią książek i czasopism biznesowych) które mieści się w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Kościuszki 27, pok. 11 (Galeria Szwarc, wejście od ulicy Kościuszki). Biuro otwarte jest w poniedziałek i piątek w godzinach od 10 do 16 i we wtorek, środę i czwartek w godzinach od 12 do 18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

KOMUNIKAT W FORMACIE PDF

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz