niedziela, 24 stycznia 2010

Stowarzyszenie "Można inaczej" - czekamy na Twój 1%

Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych "Można Inaczej" ma siedzibę w Starogardzie Gdańskim, natomiast członkowie Stowarzyszenia są zawsze tam, gdzie drugi człowiek potrzebuje wsparcia..Dzięki ludziom o otwartym sercu, którzy decydują się przekazać 1% swojego podatku dochodowego na cele statutowe naszego Stowarzyszenia w minionym roku zrealizowaliśmy wiele projektów, min:

1) Akademię Małego Człowieka - zajęcia świetlicowe dla dzieci, również takich, które większość czasu spędzają na ulicy.
2) Starogardzkie Centrum Wolontariatu- wolontariusze na co dzień pomagają osobom starszym, chorym, samotnym, biorą udział w imprezach lokalnych
3) Grupy wsparcia dla rodzin osób chorych, będących w trudnej sytuacji losowej, doświadczających przemocy
4) Spotkanie Wigilijne dla 160 dzieci, niektóre z nich pierwszy raz uczestniczyły w prawdziwej wieczerzy
5) Szkołę dla Rodziców i Opiekunów, w ramach której uczestnicy wzmacniali swoje kompetencje wychowawcze, uczyli się mówić językiem miłości zgodnie z mottem
" Kochać i wymagać"


Dodatkowo wspieramy każdego, kto zwróci się o pomoc.


Żyjemy wśród Was, działamy dla Was i z Wami

Chcesz wiedzieć o nas więcej zapraszamy na

www.moznainaczej.pl

Czekamy na Twój 1%

KRS 0000174929

Kredyt Bank S.A I Odział w Gdańsku Filia nr.1 w Starogardzie

konto nr: 86 1500 1025 1210 2007 7718 0000

83-200 Starogard Gd., Aleja Wojska Polskiego 34A

tel. 058 560 04 59; mobile; 508 987 704

NIP: 592 2041978, REGON: 192970940

e-mail: moznainaczej@moznainaczej.pl

Z wdzięcznością

Zarząd Stowarzyszenia " Można Inaczej"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz