środa, 6 stycznia 2010

Konkurs "Młodzi dla Kociewia"

Parlamentarny Zespół Kociewski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej i Trójmiejski Klub Kociewiaków zapraszają do wzięcia udziału w konkurskie "Młodzi dla Kociewia". Celem konkursu jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na działalność społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu.

REGULAMIN KONKURSU "MŁODZI DLA KOCIEWIA"


§ 1

Organizatorem konkursu jest Parlamentarny Zespół Kociewski, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej i Trójmiejski Klub Kociewiaków.

§ 2

Celem konkursu jest promowanie kultury Kociewia i zwrócenie uwagi na działalność społeczną i kulturalną młodych ludzi pochodzących z Kociewia, w rezultacie uhonorowanie ich za działalność na rzecz regionu.

Nagrodę "Młodzi dla Kociewia" przyznaje się raz do roku za:
a) szeroko pojętą działalność kulturalną, obejmującą swym zasięgiem powiat starogardzki, tczewski i świecki,
b) animację życia kulturalnego Kociewia,
c) działalność artystyczną związaną z Kociewiem,
d) działalność społeczną, obejmującą również wolontariat.


§ 3

Konkurs adresowany jest do osób w wieku od trzynastu do dwudziestu sześciu lat.
Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

a) młodzież gimnazjalna,
b) młodzież ponadgimnazjalna,
c) studenci i młodzież w wieku od osiemnastu do trzydziestu lat.

§ 4
Wnioskodawcą występującym o przyznanie nagrody "Młodzi dla Kociewia" mogą być:


a) instytucje kultury,
b) szkoły i uniwersytety,
c) jednostki samorządu terytorialnego,
d) członkowie komisji przyznającej nagrodę,
e) media,
f) stowarzyszenia, organizacje społeczne,
g) osoby prywatne.


§ 5

Skład komisji przyznającej nagrodę:
a) przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego,
b) prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej,
c) członek Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków,
d) przedstawiciel instytucji kultury (powiat starogardzki, tczewski i świecki), po jednym z każdego z powiatów
e) przedstawiciel mediów (prasa, radio, telewizja),
f) przedstawiciele laureatów konkursu "Młodzi dla Kociewia" z poprzedniej edycji.§ 6

Propozycje do przyznania nagrody powinny zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail wnioskodawcy,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail zgłaszanej osoby,
c) opis działań oraz dorobku artystycznego osoby zgłaszanej, do wniosku o przyznanie, nagrody można dołączać załączniki w postaci artykułów prasowych, zdjęć i innych,
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


§ 7

Komisja przyznaje nagrodę w wysokości 500 zł w wymienionych w § 3 kategoriach i rzeźby w drewnie.


§ 8


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu. Organizator powiadomi osoby zgłaszające i zgłaszane do konkursu o terminie wręczenia nagród odpowiednio wcześniej.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu, zmian w składzie komisji konkursowej, zmian w zakresie przyznawania nagród oraz do zmian w regulaminie konkursu o czym powiadomi zainteresowanych.

§ 10
Osoba zgłaszająca w chwili zgłoszenia kandydata do nagrody "Młodzi dla Kociewia" wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu a osoba zgłaszana wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu w chwili podania jej podstawowych danych osobowych do wiadomości publicznej (ogłoszenie osób nominowanych do nagrody oraz ogłoszenie wyników konkursu).

§11

Osoba nominowana do nagrody Młodzi dla Kociewia zostanie odpowiednio wcześniej powiadomiona o zgłoszeniu jej do nagrody.

§ 12

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach internetowych powiatu starogardzkiego, tczewskiego i świeckiego.


§ 13
Wnioski o nagrodę "Młodzi dla Kociewia" należy przesłać do 10 marca 2010 roku na adres:
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej
Ul. Boczna 2
83 ─ 200 Starogard Gdański
Z dopiskiem " Młodzi dla Kociewia"

lub drogą elektroniczną na adres: mlodzidlakociewia@wp.pl

§ 14
Dodatkowe informacje o konkursie dostępne są pod numerem telefonu : 513 139 572 lub 503 162 925 oraz drogą elektroniczną: mlodzidlakociewia@onet.pl lub kociewianka1986@wp.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz