piątek, 8 stycznia 2010

Gmina Zblewo. "Posypało" stypendiiami dla uczniów szczególnie uzdolnionych

"Talent jest jak cenne ziarno zasadzone w ziemię, któremu dobry ogrodnik nie tylko pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwarza mu najlepsze możliwości pełnego rozwoju".

Dnia 15 grudnia 2009 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbyła się uroczystość przyznania stypendium w ramach "Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego" na rok szkolny 2009/2010 w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół,
stypendyści, ich opiekunowie oraz rodzice.
Wsparciem stypendialnym objętych zostało 400 uczniów z obszaru województwa pomorskiego. Wysokość stypendium w ramach Programu dla jednego ucznia wynosi 300 zł miesięcznie i wypłacana będzie za okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na cele edukacyjne, m.in. wzmocnienie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi oraz ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji.

Stypendyści:

Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie

Anna Gołuńska
Opiekun stypendysty: Pani Agnieszka Guz

Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie

Ewelina Kuchta
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Julia Rytelewska
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Dominika Wołoszyn
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska

Zespół Szkół Publicznych w Zblewie

Katarzyna Adrych
Opiekun stypendysty: Pani Iwona Trzebiatowska
Patryk Borkowski
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Mariola Dolna
Opiekun stypendysty: Pani Iwona Konieczka
Adrian Gumiński
Opiekun stypendysty: Pani Beata Zalewska-Belka
Szymon Kłos
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Olga Piątek
Opiekun stypendysty: Pani Beata Zalewska-Belka
Marta Puttkammer
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Beata Strambowska
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska
Agnieszka Wojak
Opiekun stypendysty: Pani Bronisława Bardziszewska

Wsparciem stypendialnym objęci zostali również absolwenci Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie: Bartosz Klejna, Sabina Łobocka, Kamila Łobocka, Katarzyna Zagórska oraz absolwentka Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie Magdalena Stosik.

Gratulujemy

ZdjęciaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz