piątek, 8 stycznia 2010

Publiczne Przedszkole w Pinczynie. Spotkanie opłatkowe

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, czarów, radości i piękna. Czas spełnienia marzeń i okazywania sobie wzajemnie troski i miłości. To w te dni, zapatrzeni w roziskrzoną choinkę, uśmiechnięte twarze naszych bliskich odkrywamy sens życia. Jednocześnie te właśnie święta związane są z kultywowaniem wielu tradycji, a jedną z nich są wspólnie spędzane wieczory wigilijne.

W piątek 18 grudnia 2009 r. na takim właśnie spotkaniu opłatkowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie zebrali się członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Pogoda" z Kleszczewa wraz z Prezesem stowarzyszenia Panem Wojciechem Klońskim na czele oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Pinczynie wraz z wychowawcami i opiekunami. Organizatorką i pomysłodawczynią zorganizowania wspólnej wigilii była Pani Anna Wojak-kierownik GOPS w Zblewie, która wraz z Panią Sylwią Peka - kierownikiem GOK oraz Dyrektorem ZKiW w Pinczynie Panią Iwoną Loroch zachęciła do zacieśnienia współpracy z najbliższym środowiskiem lokalnym. GOK i GOPS w Zblewie współpracując z przedszkolem ujednolicają działania wychowawcze podjęte przez nauczycieli przedszkola oraz przyczyniają się do stwarzania warunków integracji, w których dziecko ma możliwość zaspokajania własnych potrzeb psychicznych oraz rozumienia potrzeb innych.

Wychowankowie Publicznego Przedszkola w Pinczynie zainspirowani i ukierunkowani przez wychowawców zaprezentowali jasełka przeplatane znanymi kolędami i pastorałkami. Najmłodsza grupa przedszkolaków wyglądała iście anielsko, ponieważ każde dziecko ubrane było w strój aniołka z aureolką i lampionem w rączce. Dzieci deklamowały wiersze o tematyce Bożonarodzeniowej, roznosiły opłatek uczestnikom spotkania oraz wręczały wykonane na zajęciach upominki i pierniki zaproszonym gościom. A byli to: Zastępca Wójta Gminy Zblewo Pan Artur Herold, Ksiądz Proboszcz Pinczyńskiej Parafii Mieczysław Bizoń, Ksiądz Wikariusz Marcin Brząkała, Kierownik Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Pogoda" w Kleszczewie Barbara Klońska, Dyrektor ZKiW w Pinczynie Pani Iwona Loroch, Zastępca Dyrektora ZKiW w Pinczynie Pani Alicja Przybylska oraz Przedstawiciele Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Pinczynie. Nie można też zapomnieć o honorowym gościu z dalekiej Laponii, który przybył na to spotkanie jak zawsze z workiem pełnym niespodzianek ku wielkiej uciesze najmłodszych uczestników.

Przedszkolaki zostały obdarowane nie tylko przez Świętego Mikołaja, ale również przez osoby ze stowarzyszenia "Pogoda", które wręczyły dzieciom upominki w postaci własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych oraz świątecznych elementów dekoracyjnych. Dzięki wysiłkom Pani Anny Wojak i pracowników GOPS dzieci mogły podziwiać choinkę "pyszniącą się" na scenie GOK, świąteczne dekoracje oraz pęknie zastawione i udekorowane stoły, co wprawiało w uroczysty nastrój uczestników spotkania.

Celem spotkania było nie tylko urozmaicenie zajęć edukacyjnych, ale też łamanie barier w relacjach osób z różnych środowisk i rozwijanie umiejętności społecznych dzieci. Nauczycielki z Publicznego Przedszkola w Pinczynie poprzedziły to spotkanie blokiem tematycznym związanym z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci zostały odpowiednio wprowadzone w zagadnienia kultywowania rodzimych tradycji oraz przygotowały część artystyczną. Efektywność procesu nauczania zależy w dużym stopniu od odpowiedniego dopasowania treści i metod kształcenia, ważne jest również to, by przedszkolaki zdobywały wiedzę przez własne doświadczenie, a nie przez zapamiętywanie gotowych wiadomości podawanych przez nauczycielkę. Dlatego wychowawczynie podjęły trud włączenia dzieci w tę uroczystość, by rozwijać i kształtować w nich owe cechy jednocześnie realizując założenia Programu Wychowawczego Przedszkola.


To spotkanie, gdzie najmłodsi obserwowali przygotowany z największą pieczołowitością i dbałością o szczegóły występ osób niepełnosprawnych zaowocowało też rozwijaniem empatii, czyli rozumienia i współodczuwania przeżyć innych. Takie spotkania to nie tylko zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, ale również budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym oraz kształcenie odporności emocjonalnej, koniecznej do radzenia sobie w nowych, nieznanych sytuacjach. Ta współpraca różnych grup środowiskowych owocująca organizacją takich uroczystości rozwija u dzieci umiejętności społeczne i daje szansę wspierania ich naturalnej ciekawości, aktywności i samodzielności.


Dlatego też należą się ogromne brawa dla organizatorów za stwarzanie warunków sprzyjających nie tylko wspólnej zabawie i radośnie spędzonych chwil, ale też za danie szansy zaprezentowania się osobom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Na zakończenie spotkania opłatkowego Zastępca Wójta Gminy Zblewo Pan Artur Herold złożył wszystkim uczestnikom spotkania świąteczne życzenia oraz wyraził aprobatę dla tego typu przedsięwzięć, zachęcając jednocześnie do ich kontynuacji.


Renata Jodko

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz