środa, 23 marca 2011

Ciekawa i nowoczesna forma prowadzenia zajęć

,,Rozwój przez kompetencje" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego -,,Człowiek - najlepsza inwestycja".

Celem projektu jest: 1/ rozwój kompetencji z nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości u 11 uczniów stanowiących zespół projektowy; 2/ pogłębienie i poszerzenie wiedzy merytorycznej, dotyczącej realizowanego tematu; 3/ nabycie umiejętności pracy zespołowej; 4/ rozwój doświadczenia w podejmowaniu decyzji; 5/ nabycie umiejętności związanych z tworzeniem prezentacji wyników swojej pracy.
Ciekawa i nowoczesna forma prowadzenia zajęć oraz informowania rodziców i ucznia o jego postępach


Grupa uczniów z klasy IIb Publicznego Gimnazjum w Pinczynie, pod opieką nauczyciela Zbigniewa Bahra, realizuje już trzeci temat projektowy. Po realizacji projektu ,,Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej" oraz ,,Przedsiębiorczość - moda, konieczność, czy wyzwanie?" - realizuje temat ,,Bądź mądry, oszczędzaj".


Test na "wejście"

Zawsze przed rozpoczęciem realizacji tematu projektowego uczniowie wypełniają test na ,,wejście", aby sprawdzić poziom wiedzy po wyborze tematu projektowego. Na zakończenie realizacji wybranego tematu projektowego uczniowie wykonują test sprawdzający, w jakim zakresie nastąpił przyrost wiedzy.

Uczniowie po zakończonych zajęciach wypełniają e-kronikę na platformie internetowej ,,Rozwój przez kompetencje". Opiekun tej grupy - Zbyszek Bahr - korzysta z dziennika elektronicznego, wypisując nie tylko tematy zajęć, ale także ocenia pracę uczniów, wpisując oceny i uwagi o zaangażowaniu uczniów w realizację projektu. Jest to ciekawa i nowoczesna forma prowadzenia zajęć oraz informowania rodziców i ucznia o jego postępach w realizacji projektu.


Uczniowie podczas opracowywania ankiety ,,Oszczędności w gospodarstwie domowym". Na zdjęciu Dawid Gerigk, zgłasza się Radek Ossowski.


Wnioski z ankiety

Ciekawostką jest, że uczniowie sami opracowali ankietę dla rodziców na temat "Oszczędności w gospodarstwie domowym". Analizą ankiety zajęli się Dawid Gerigk i Kamil Prokopowicz. Wnioski na temat naszego życia związanego z oszczędzaniem wyglądają tak: oszczędzamy na wodzie, prądzie, używamy energooszczędny sprzęt AGD, mało kupujemy gazet, książek, często rezygnujemy z kina, często kupujemy tańsze jedzenie, wyłączamy niepotrzebne oświetlenie, podlewamy warzywa tzw. deszczówką, część rodzin letnią porą zamienia samochód na rower. Rodziny nie posiadają oszczędności, ponieważ zarobki wydawane są na bieżąco. Często zimową porą rozpala się ogień po południu, gdy wszyscy domownicy są w domu. Podstawą, aby było ciepło, są uszczelnione okna. Według ankietowanych, aby spokojnie żyć, zarobki powinny kształtować się w granicach 2 - 3 tysięcy złotych. Ludzie nie czują się bezpiecznie w Polsce, ponieważ zarobki stoją w miejscu, a wszystko drożeje. Jest to opinia oczywiście wybranej grupy osób.


Marlena Biesek, Weronika Klein, Patrycja Wiśniewska - przy pomiarze podłogi.


Martyna Steinka i Marlena Biesek spisują zużycie prądu.


Uczniowie aktywnie biorą udział w realizacji projektu - zgłasza się Iza Pawłowska.


Wykład: ,,Bądź mądry, oszczędzaj"

Z inicjatywy grupy przedsiębiorczość zbadaliśmy, ile możemy zaoszczędzić organizując dyskotekę na korytarzu, a nie na sali gimnastycznej. Uczniowie zmierzyli powierzchnię, obliczyli zużycie prądu, energii cieplnej, a nawet środka użytego na sprzątanie. Stwierdzili, że można zaoszczędzić nawet 200 zł.

W naszej szkole odbył się także wykład na temat ,,Bądź mądry, oszczędzaj". Wygłosił go dr Tomasz Kątowski z Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Sopocie.

Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na tematy:

- pieniądz - jak jest zbudowany (awers, rewers, nominał),

- podatek - który płacić, który nie, płacimy później - w zależności od lokaty - terminu,

- co to jest nieuczciwy procent, stopa lombardowa, prowizja - opłaty manipulacyjne, kapitalizacja odsetek,

- jakie są najważniejsze waluty na świecie: dolar amerykański, euro, frank szwajcarski, funt brytyjski,

- poznaliśmy, co to jest banknot, bilon, moneta, awers, rewers, nominał, molet, lichwa, kapitalizacja, odsetek, parytet, podatek Belki, mennica, siła nabywcza.


Prawda/fałsz

Bardzo ciekawa była zabawa - prawda/fałsz w grupach.

Trzeba było odpowiadać m.in. na pytania takie jak:

- łączne oszczędności Polaków wynoszą 10 mld PLN,

- w Polsce działa 700 banków komercyjnych,

- przeciętna polska rodzina posiada aktywa finansowe w kwocie 50 tys. PLN,

- przeciętna rodzina w Europie Zachodniej posiada 30 razy więcej,

- tylko 10% Polaków regularnie oszczędza,

- średnia płaca w Polsce wynosi 3200 PLN brutto,

- najwyższy w historii nominał to 100 trylionów,

- kreacja pieniądza - na jakiej zasadzie bank operuje oszczędnościami, powiązanie z bankiem centralnym, udzielanie kredytu z naszego kapitału innym osobom, procent składany.


\Na zdjęciu Kamil Prokopowicz, Dawid Gerigk i opiekun Zbyszek Bahr


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz