poniedziałek, 28 marca 2011

Kronika strażacka - 21,03 - 27.03.2011 r.

Krótka informacja z wybranych zdarzeń za okres 2011.03.21.-2011.03.27.


1. 21-03.2011 - m.Starogard Gd., ul Kościuszki - pożar budynku

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar w nie użytkowanym budynku mieszkalnym( pustostan) na poziomie I i II piętra . Istniało zagrożenie rozprzestrzenienia ognia. Budynek nie był zasilany w energię elektryczną ani inne media. Otwory okienne i drzwiowe zamurowane. Zabezpieczono miejsce zdarzenia. Za pośrednictwem SK KP dodysponowano kolejne zastępy ( SHD i SLRd ) z JRG PSP. W pierwszej fazie gaszenia pożaru podano 1 prąd wody z drabiny przystawnej na pierwsze piętro budynku. Po przybyciu SHD ratownicy przy pomocy piły spalinowej wycięli 2 otwory w dachu budynku w celu odprowadzenia dymów i gazów pożarowych oraz temperatury . Następnie ratownicy przy użyciu 1 prądu wody podali z dachu do wnętrza 1 prąd gaśniczy. W międzyczasie rozstawiono drabinę D 10 W i przy pomocy podręcznego sprzętu burzącego wyburzono zamurowane otwory po oknach na poziomie II piętra , I piętra i parteru . Na miejsce zdarzenia przybył zarządca budynku oraz policja .Wprowadzono 2 roty ratowników do wnętrza budynku w aparatach ODO wraz z liniami gaśniczymi. Ratownicy po kondygnacjach poruszali się po drabinach nasadkowych gdyż konstrukcja stropu była nadpalona z dziurami. W międzyczasie dowożono zapasowe butle do aparatów ODO . W związku z trudnymi warunkami pracy ratowników oraz konieczności podmiany dodysponowano 2 zastępy OSP. Przybyłe na miejsce zdarzenia zastępy OSP przy użyciu sprzętu burzącego oraz łańcuchowych pił spalinowych dokonywały rozbiórki nadpalonych 2 drewnianych stropów oraz drewnianych ścian działowych. Rozebrane elementy drewnopochodne budynku przelano prądem wody. Po ugaszeniu pożaru pracownicy Zarządu Budynkami Mieszkalnymi zabezpieczyli budynek przed dostępem osób postronnych. Działania zakończono.


2. 23-03-2011 - gm.Bobowo, Wysoka - pożar budynku

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar, który powstał na poddaszu nieużytkowym budynku jednorodzinnego. Mieszkańcy znajdowali się na zewnątrz budynku. Ratownicy zabezpieczyli teren działań. Zakład energetyczny odłączył dopływ prądu do budynku. Ratownicy podali 2 prądy wody w natarciu wewnętrznym na poddasze. Jeden prąd przez główne wejście do budynku i drugi po drabinie przez okno strychowe. Po ugaszeniu przystąpiono do przewietrzania i oddymiania budynku. Rozebrano i wyniesiono część nadpalonej konstrukcji drewnianej na zewnątrz budynku. Ewakuowano mienie z części mieszkalnej budynku. Przybyły na miejsce inspektor nadzoru budowlanego wyłączył z użytkowania część budynku, nad którą uszkodził się strop.


3. 26-03-2011 - gm.Osiek, Lisówko - miejscowe zagrożenie

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano zawalona konstrukcję budynku gospodarczego (budynek zawalony w całości). Na miejscu zdarzenia była Policja i Karetka Pogotowia Ratunkowego. Obsada Karetki Pogotowia stwierdziła zgon u mężczyzny, który został przygnieciony elementami konstrukcji budynku. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych oraz oświetleniem miejsca akcji. Po dokonaniu czynności dochodzeniowych przez Policje i prokuraturę zwłoki mężczyzny zostały wyniesione przez pracowników zakładu pogrzebowego. Akcje zakończono.


W wyżej wymienionych dniach jednostki straży pożarnej 18 razy uczestniczyły przy zdarzeniach związanych z gaszeniem pożarów suchej trawy.


Sporządził mł.ogn. Bartosz Bieliński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz