niedziela, 6 marca 2011

Wójt ślubował i dostał płacę poprzednika

Wójt ślubował i dostał płacę poprzednika

Radnych nie poniosła fantazja

Przewodniczących trzech komisji Rady Gminy wybrano na pierwszej sesji, na kolejnej, w piątek, dokooptowano składy. Nowo wybrany wójt, Sylwester Patrzykąt, składając ślubowanie dodał "tak mi dopomóż Bóg".

Podziękowali M. Płaczkowi

Ustępującemu, nieobecnemu wójtowi, Mieczysławowi Płaczkowi, podziękował przewodniczący Rady Gminy Wiesław Kurcwald. Przypomniał, że M. Płaczek był pierwszym wójtem po powołaniu Gminy.

- Przeprowadził ją w trudnych czasach i zostawił w dobrej sytuacji - ocenił Kurcwald.

Po sesji delegacja radnych zawiozła choremu wójtowi kwiaty, podziękowanie za pracę i wkład włożony w rozwój gminy.


Interpelacje i zapytania

Andrzej Jankowski pytał, czy osoby zatrudnione do odśnieżania, będą to dalej robiły. Prosił o piasek koło przystanków i świetlic.

Wójt zapewnił, że odśnieżanie będzie na tych samych zasadach, z tymi samymi osobami.

Franciszek Paszek miał uwagi do dowozu dzieci do szkoły z Grabowa. Prosił, aby gmina porozmawiała z przewoźnikami i aby dzieci z Grabowa mogły rano czekać na autobus w pomieszczeniu po OSP.

- Dzieci mają zapewnioną świetlicę z opiekunami - informowała p.o. dyr. szkoły. - Uczniowie nie muszą stać na dworze. Każdy autobus teraz zajeżdża na plac szkoły i odbiera dzieci.


Zmiany do budżetu

Budżetowe zmiany radni przyjęli jednogłośnie, przy okazji zwiększyli wielkość środków na odśnieżanie.

Sporo dyskusji wzbudziła faktura - 12 tys. zł za energię dla hali sportowej, za okres 27 października - 30 listopada.

- Czy aby nie poniosła nas z tą salą fantazja? - pytał radny Paszek.

- Jest w gminie subwencja i musi ona wystarczyć - mówił przewodniczący Kurcwald w kontekście środków na salę.

- Jeśli chodzi o koszty utrzymania sali, to teraz subwencja wzrośnie, bo wcześniej nie było sali - tłumaczyła matematycznie Stefania Zgoda. - Jeśli powstaną wiatraki, to i ten przy szkole, to wtedy koszty energii będą niższe (...) Tak chcieliśmy, tak wybudowaliśmy i teraz ta sala ma jak najlepiej funkcjonować. Na pewno koszty rozruchu są wysokie, potem będą mniejsze

- Obojętnie czym ogrzejemy to w sali ma być ciepło, bo młodzież nie będzie marznąć - wtórował radnej przewodniczący.

- Najpierw ustalimy, skąd te wysokie koszty, potem zwrócimy się do inspektora nadzoru w sprawie odbioru sali - dodał wójt.

Radni mieli sporo pytań.

Po ślubowaniu wójt Patrzykąt dostał kwiaty.


Wynagrodzenie wójta

Wójt Sylwester Patrzykąt zapytany, jakie ma oczekiwania, stwierdził, że w sprawie pensji zdaje się na radnych.

Przypomnijmy Mieczysław Płaczek miał 4200 zł podstawy i to było najniższe wynagrodzenie (w tej kategorii gmin). Pozostałe składniki pensji w części zależą od lat pracy, a tych poprzedni wójt miał sporo. Nowy wójt ma 10-letni staż pracy. Radny Lewicki zaproponował zrekompensować wysokość pensji dodatkiem specjalnym (około 30 proc.), tak aby S. Patrzykąt zarabiał tyle, co poprzedni wójt. Uchwał przeszła 8 głosami "za".

- Jak gmina będzie rozkwitać, to i zarobki będą rozkwitać - skomentowała jedna z radnych.

Dieta radnego wynosi 84 zł za każde posiedzenie. Rady i komisji.

Janusz Rokiciński
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz