czwartek, 24 marca 2011

Wybory na sołtysów w gminie Zblewo - 2

Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysów i do rady sołeckich w następnych sołectwach gminy Zblewo. Materiał ten, tak samo jak część 1, jest oparty na napisanych ręcznie notatkach. W związku z tym możliwe są błędy w nazwiskach. Ze swojej strony dokonamy weryfikacji nazwisk w UG Zblewo, ale Państwo możecie również je wskazać. Mile widziane Państwa - uczestników zebrań komentarze. Prosimy je nadsyłać na adres: biuro@kociewiacy. pl

Tomaszewo. Jolanta Gdaniec

Na 28 uprawnionych do głosowania obecnych było 9. Zebraniu przewodniczył radny Piotr Chociaj. W składzie komisji skrutacyjnej byli: Andrzej Gdaniec, Piotr Bojahr, Arkadiusz Gdaniec. Sołtysem została Jolanta Gdaniec. Radę sołecką stanowią: Tadeusz Dysarz, Jan Labuda i Mieczysław Sturmowski.


Na zebraniu był zastępca wójta Arkadiusz Herold. Podczas dyskusji pani sołtys udostępniła mieszkańcom projekt wiaty informując, że zakończenie inwestycji nastąpi w maju 2001 r. (uroczyste otwarcie planowane jest na maj). Pokazała także kronikę wsi Tomaszewo, którą prowadzi sama od 2010 r. Są w niej ciekawe artykuły, zdjęcia oraz historia sołectwa. Tadeusz Dysarz dopytywał się o oczyszczalnie przydomowe i ewentualną partycypację w kosztach przez gminę. A. Herold stwierdził, że informacje na ten temat posiada Rita Gollus w UG.

Zebrani wnioskowali o załatanie dziur w drodze przez Tomaszewo, postawienie lampy przy posesji Romana Labudy, o zakup i nasadzenie drzew (akacja, jarzębina) przy drodze, wyrównanie i utwardzenie drogi Tomaszewo - Jezierce, skorygowanie ustawienia lampy przy posesji Piotra Bojahra.


Radziejewo. Arleta Rueck

Na 79 uprawnionych do głosowania obecnych było... Zebraniu przewodniczył Mieczysław Kośnik. Sołtysem ponownie została Arleta Rueck (nie zgłosił się żaden kontrkandydat). W komisji skrutacyjnej zasiedli: Zbigniew Kmieć, Dorota Rydel, Jagoda Kilich. W tajnym głosowaniu na członków rady sołeckiej większością głosów zostali wybrani: Krzysztof Surówka. Bożena Kromer, Eugeniusz Rzoska, Andrzej Kilich.


Na zebraniu z UG byli wójt, Rita Gollus, Paweł Chrzanowski i Marek Draws. Krzysztof Surówka pytał, kiedy zostanie utwardzona droga i zrobione wejście do świetlicy wiejskiej, kiedy zostanie wykonane przyłącze energetyczne, oświetlenie i czy jest możliwość wymiany chodnika przy drodze powiatowej. Zdzisław Kowalski pytał, czy wieś dostanie tłuczeń do remontu dróg.


Miradowo. Beata Jankowska

Na ogólna liczbę 244 uprawnionych do głosowania obecnych było 41. Zebraniu przewodniczył radny gminy Czesław Kuczkowski. Zebranie powołało komisję skrutacyjną w składzie: Dorota Osowska. Danuta Gardjasz, Rafał Otta. Jako kandydatów na sołtysów ogłoszono: Janusza Barczyńskiego i Beatę Jankowską. Sołtysem została pani Beata (23 głosy). Jej kontrkandydat zebrał 17. Do rady sołeckiej zostali wybrani: Janusz Barczyński, Maciej Moeller, Ewa Narloch, Danuta Otta, Jędrzej Rogaczewski.

Na zebraniu był zastępca wójta Artur Herold. Otworzył je dotychczasowy sołtys Rafał Jankowski. Padły pytania: Czy to jest prawda, że w budynku hydroforni ma być świetlica wiejska? (Alojzy Rozkwitalski) Dlaczego budynek po starej szkole w Miradowie ma zostać sprzedany, a niewyremontowany na świetlicę wiejską? Jeżeli budynek po starej szkole zostanie sprzedany, to kiedy powstanie nowa świetlica wiejska? (Maciej Moeller) Kto decyduje, w jakiej kolejności są skanalizowane poszczególne miejscowości? (Jerzy Hoffman)

Głównym tematem dyskusji był stan dróg. Pan Rogaczewski twierdził, że wójt obiecał, że stan dróg się poprawi w ubiegłym roku. Wnioskował o poszerzenie polnej drogi do jego posiadłości, ale otrzymał odpowiedź od gminy, że jest to za duży koszt. Rolnicy podczas prac polowych wyorali słupki graniczne i nikt nie wie, gdzie one są, a drogi i tak nie zostały poszerzone. Alojzy Rozkwitalski pytał, dlaczego gmina ciągle tłumaczy się, że korzysta z pieniędzy marszałkowskich. Kiedyś nie było takich pieniędzy, a też w gminie dużo się działo. A. Herold odpowiedział, że obecnie pisze się różne programy i projekty, w ramach których pozyskuje się środki z zewnątrz, a gminne pieniądze wykorzystywane są na własne potrzeby.


Lipia Góra. Jan Szuba

W zebraniu wzięło udział 12 mieszkańców. Przewodniczącym był radny Andrzej Baran. W komisji skrutacyjnej byli: Zofia Piotrzkowska, Elżbieta Chociaj i Ryszard Bielski. Dotychczasowy sołtys Jan Szuba nie miał kontrkandydata. Do rady sołeckiej wybrano: Ryszarda Hapkę, Zygmunta Szalkiewskiego, Zbigniewa Ślusarza i Marię Zblewską.

Podczas dyskusji mieszkańcy skarżyli się na stan dróg. Najlepiej sprawdza się ich utwardzenie tłuczniem. Sołtys Jan Szuba zaproponował zainstalowanie na istniejących słupach dwóch lamp w Bukowcu Królewskim. Zastępca wójta Artur Herold zobowiązał się, że wraz z sołtysem dokona oceny problemu. Mieszkańcy prosili również, aby oczyszczono rowy melioracyjne oraz udrożniono drenarkę. Ryszard Hapka zgłosił problem dofinansowania dojazdów syna do szkoły w Żabnie.


Jezierce. Maria Duraj-Rode

W zebraniu, któremu przewodniczył Piotr Chociaj, wzięło udział 37 mieszkańców. Z UG byli: A. Herold, M. Draws, J. Scharmach, A. Stobba. W komisji skrutacyjnej zasiedli: Agnieszka Chociaj, Krystian Stachowicz i Anna Burczyk. Maria Duraj-Rode nie miała kontrkandydata i otrzymała 37 głosów. W wyniku tajnego głosowania na członków rady sołeckiej zostali wybrani: Ryszard Wieczorek, Marian Orłowski, Bogdan Stencel, Krzysztof Stencel, Wiesław Myszka i Waldemar Pukała.


Mieszkańcy pytali, kiedy nastąpi poprawa drogi Jezierce - Kleszczewo ("wójt wie, jakie są drogi do nas, obiecuje, a nic z tego nie wychodzi"). A. Herold odparł, że ma takie inwestycje w całej gminie, ale na razie inwestuje się tam, gdzie jest największa potrzeba. Do tego są chodniki, które wymagają naprawy. One będą remontowane w pierwszej kolejności, gdyż są na gwarancji. Mieszkańcy Jezierc dalej drążyli temat dróg. Są one zaniedbane przez lata, a robione, gdy zbliżają się wybory. Poza tym - potrzebny jest we wsi plac zabaw dla dzieci i nic się nie robi. Należy ocieplić świetlicę, gdyż przy mrozie zamarza woda. Trzeba też zmienić zadaszenie świetlicy. Zastępca wójta: jest program "Odnowa wsi". Jezierce będą do niego zgłoszone. Tym samym będą zgłoszone zadania (w czerwcu). Po tym UG będzie pisać do Urzędu Marszałkowskiego. Padło pytanie, dlaczego tak drogo płacimy za wodę i ścieki. M. Drew odpowiedział: Podwyżki dopiero będą. Na sesji będzie propozycja na nowa stawkę za wodę i ścieki. Można wywozić samemu beczkowozem, ale to tez kosztuje. Nie muszą państwo płacić za ścieki. Zakład Komunalny nie zarabia na tym. Podwyżki będą około 25 gr za wodę, a 60 gr za ścieki. Wnioski z zebrania zawarto w 6 punktach: 1. naprawienie drogi Jezierce - Kleszczewo; 2. Położenie chodnika do każdej posesji; 3. Sześć lamp oświetleniowych. 4. Odwodnienie z zasypanie rowu na zakręcie na łuku drogi; 5. Plac zabaw; 6. zadaszenie i ocieplenie świetlicy.


Cis. Hanna Miotk

Na ogólną liczbę uprawnionych obecnych było 46. Przewodniczył Tomasz Boszka. Komisję skrutacyjna tworzyli: Elżbieta Kowalska, Irena Piekarska, Alicja Prokopowicz. Na kandydatów na sołtysa zgłoszono: Waldemara Piotrzkowskiego i Hannę Miotk. 22 do 21 wygrała pani Hanna. Do rady sołeckiej wybrano: Daniela Mielewskiego, Andrzej Banieckiego, Grażynę Grontman i Wiesława Jasińskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz