piątek, 5 października 2012

CIECIORKA. Kurs w zakresie obsługi kas fiskalnych...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach we współpracy z Prywatnym Centrum Edukacyjnym "MARMOŁOWSKI" s.c. Alicja Marmołowska Ewa Marmołowska z Bytowa realizowało projekt pod nazwą "Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia". Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjantami ostatecznymi projektu było 11 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach....


W ramach projektu Prywatne Centrum Edukacyjne "MARMOŁOWSKI" s.c. zrealizowało i przeprowadziło szkolenia w zakresie: warsztatów z psychologiem, warsztatów z pedagogiem, kursu obsługi kas fiskalnych oraz kursu obsługi komputera. Szkolenia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Cieciorce. Uczestniczkom na czas trwania zajęć zapewniono susz konferencyjny, ciepły posiłek jednodaniowy, wyczerpujące materiały dydaktyczne i piśmiennicze.

Głównym celem warsztatów było udzielenie wsparcia psychologicznego oraz porad w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, ważnych z punktu widzenia efektywności działania w życiu osobistym, rodzinny, społecznym i zawodnym. Kurs w zakresie obsługi kas fiskalnych miał na celu zapoznanie uczestniczek z budową i funkcjonowaniem kas fiskalnych, obsługą urządzeń fiskalnych oraz podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez każdego sprzedawcę. Kurs podstawowej obsługi komputera ukierunkowany był na zdobycie przez uczestniczki podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, będących podstawą do dalszych poszukiwań na drodze samokształcenia.

Agnieszka Berent
foto - Przemysław Kostuch www.fotopomorze.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz