niedziela, 7 października 2012

STANISŁAW SIERKO. We wrześniu 2012 r. oddano do użytku obwodnicę Skórcza

Bez orkiestr, wstąg i święceń
Wysyp obwodnic

Latoś grzyby nam jakoś nie obrodziły. Trudno. Z satysfakcją jednak informujemy o wrześniowym wysypie obwodnic. W ostatnich dniach września oddano do użytku obwodnicę Skórcza oraz obwodnicę Smętowa. Zrobiono to bardzo dyskretnie. Bez orkiestr, bez przecinania wstęgi a nawet bez poświęcenia...


Obie te obwodnice powstały dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. Inwestorem bezpośrednim obu obwodnic był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Należy podkreślić, że jedną z obwodnic jako generalny wykonawca, obwodnicę Smętowa zrealizowała starogardzka firma, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Obwodnica Skórcza

Przypomnijmy, krótką historię budowy tej obwodnicy. Warto pamiętać.
Dyskusje związane z koniecznością budowy obwodnicy dla miasta Skórcz trwały od dawna. Jednak dopiero w 2010 roku zapadły konkretne, finansowe decyzje w tej sprawie. Na mocy Uchwały nr 1356/365/10 z dnia 21.10.2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu "Budowa obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I" w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Na bazie tej decyzji, Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego wraz z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Mieczysławem Strukiem wręczyli Włodzimierzowi Kubiakowi, dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku decyzję o przyznaniu dofinansowania na budowę obwodnicy Skórcza w kwocie ponad 15 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Od tej chwili rozpoczęły się bardzo intensywne prace przygotowawcze. Przede wszystkim ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na Generalne Wykonawstwo. Przetarg wygrała firma "Eurovia" Polska S.A. Wrocław oddział Pomorski w Gdańsku. I właśnie pracownicy tej firmy rozpoczęli w kwietniu 2011 roku pierwsze, wstępne prace inwestycyjne. Rozpoczęto je od "oczyszczenia" trasy z porastających krzaków i kilku drzew. Do prac przygotowawczych włączył się także Urząd Miasta Skórcz. Aby przyspieszyć prace realizacyjne Wykonawca realizował je równocześnie z obu stron obwodnicy. W 2011 roku zakończono praktycznie wszystkich prace drogowe w taki sposób, że cały odcinek obwodnicy o długości 2,14 km był wstępnie przejezdny. I tak to się zaczęło. A 25 września usunięto szlabany i oddano obwodnicę Skórcza do użytku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz