wtorek, 30 października 2012

PINCZYN. Obchody Dnia Nauczyciela

"Naucz mnie, a rozwinę skrzydła i wzniosę się ku prawdzie" - takie motto przyświecało obchodom Dnia Edukacji Narodowej w szkole w Pinczynie, święta oświaty i szkolnictwa wyższego, które zostało ustanowione 27.10.1972 roku....



















15 października odbyła się akademia, na której pojawili się goście, emerytowani pracownicy szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Dzień Edukacji Narodowej stanowi okazję do nagradzania wyróżniających się pracowników szkół oraz nauczycieli. Dwóch nauczycieli szkoły w Pinczynie otrzymało w tym roku Nagrody Wójta Gminy Zblewo, 13 nauczycieli oraz pracowników Nagrody Dyrektora Szkoły.

Pani Dyrektor Iwona Loroch w swoim przemówieniu gratulowała. Nagrodzonym oraz życzyła wszystkim wielu sukcesów i wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów. Na ręce Pani Dyrektor życzenia oraz kwiaty składały: Sekretarz Gminy Zblewo Pani Sylwia Peka, która odczytała również list od Wójta Gminy Zblewo Pana Krzysztofa Trawickiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Izabela Bukowska.

Nie zabrakło również życzeń i upominków od uczniów, które wręczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Po części oficjalnej wszyscy goście obejrzeli inscenizację pt. "Stworzenie szkoły" Akademię uświetnił występ chóru szkolnego oraz solistów, a najwięcej emocji wśród oglądających wywołały zdjęcia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli gościom oraz pracownikom życzenia i jabłuszka. Mamy nadzieję, że okażą się one pełne snów.

Joanna Marcinczyk

ZDJĘCIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz