wtorek, 19 maja 2009

Akademia z okazji Dnia Strażaka - 19.05.2009


Dnia 18 maja 2008 roku o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka.

Dnia 18 maja 2008 roku o godzinie 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Senator RP Pan Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Neumann, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Rószkowski, Starosta Starogardzki Pan Leszek Burczyk, v-ce Starosta Pan Kazimierz Chyła, Prezydent Miasta Pan Edmund Stachowicz, przedstawiciele służb Komendy Powiatowej Policji, Aresztu Śledczego, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Lasów Państwowych, przedstawiciele Gmin Powiatu Starogardzkiego, komendanci gminni OSP, emeryci i renciści PSP oraz strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP
w Starogardzie Gdańskim.

AWANSE i ODZNACZENIA:

Lista osób odznaczonych brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:
Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
odznaczył:
Brązową odznaką " Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej "
1. Stanisław Połom s. Franciszka

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji nadał z dniem 4 maja 2009 roku stopień:
Brygadiera
1. mł. bryg. Zbigniew Kamiński s. Zdzisława
Awans został wręczony podczas obchodów centralnych Dnia Strażaka w Toruniu
dnia 8 maja 2009 roku.

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji nadał z dniem 4 maja 2009 roku stopień:
Starszego Kapitana
1. kpt. Dariusz Żywicki s. Wiktora
Awans został wręczony podczas obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka w Gdańsku dnia 5 maja 2009 roku.

Rozkazem personalnym z dnia 30 kwietnia 2009 roku Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji nadał z dniem 4 maja 2009 roku stopień:
Kapitana
1. mł. kpt. Barbara Bartoszek c. Waldemara

Rozkazem personalnym z dnia 14 kwietnia 2009 roku Komendant Główny Państwowej
Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2009 roku stopień:
Aspiranta
1. mł. asp. Ireneusz Liss s. Józefa
2. mł. asp. Jarosław Kinowski s. Henryka
3. mł. asp. Wiesław Narloch s. Teodora
4. mł. asp. Przemysław Świeczkowski s. Piotra

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku rozkazem personalnym z dnia 2 kwietnia 2009 roku nadał stopień z dniem 4 maja 2009 roku:
starszego ogniomistrza
1. ogn. Krzysztof Gapski s. Ryszarda
2. ogn. Adam Piątkowski s. Jerzego
3. ogn. Andrzej Mahlik s. Ryszarda
4. ogn. Leszek Rybiński s. Jerzego

młodszego ogniomistrza
1. st. sekc. Jacek Suski s. Józefa

starszego sekcyjnego
1. sekc. Bartosz Bieliński s. Zbigniewa
2. sekc. Arnold Gencza s. Fabiana
3. sekc. Waldemar Klin s. Zenon
4. sekc. Robert Różyński s. Jerzego
5. sekc. Sebastian Żywicki s. Wiktora

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim rozkazem personalnym z dnia 29 kwietnia 2009 r. nadał stopień z dniem 4 maja 2009 r.:
Starszego strażaka
str. Andrzej Biernat s. Kazimierza
str. Jacek Jażdżewski s. Andrzeja
str. Dawid Podwojski s. Krzysztofa
str. Grzegorz Gradulewski s. Edwarda


Z okazji dnia strażaka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim decyzją personalną awansował na wyższe stanowiska służbowe strażaków:
z dniem 1 czerwca

na stanowisko Starszego Operatora Sprzętu Specjalnego
- mł. ogn. Jacek Suski

na stanowisko Operatora Sprzętu Specjalnego
- st. sekc. Sebastian Żywicki

na stanowisko Starszego Ratownika
st. sekc. Arnold Gencza
st. sekc. Robert Różyński

na stanowisko Ratownika
sekc. Adam Kosidowski

na stanowisko Młodszego Ratownika
st. str. Andrzej Biernat
st. str. Dawid Podwojski
st. str. Seweryn Pelpliński
st. str. Jacek Jażdżewski
st. str. Grzegorz Gradulewski


Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną
1. st. ogn. Tomasza Reszczyńskiego

Za zaangażowanie oraz nienaganną postawę w służbie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą pieniężną 47 strażaków i 3 pracowników cywilnych oraz wyróżnił 1 strażaka urlopem nagrodowym w wymiarze 9 dni.

W dowód uznania oraz za zaangażowanie w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił logiem Państwowej Straży Pożarnej
1.Pana Starostę Starogardzkiego Leszka Burczyka
2.Pana Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego Edmunda Stachowicza.


Za zaangażowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił okolicznościowymi pamiątkami Ochotniczą Straż Pożarną w Skarszewach i Sucuminie.

Za zaangażowanie, podjęty trud w wspieraniu działalności ochrony przeciwpożarowej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił pamiątkowym obrazem:

1.Pana Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Grzyba
2.Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomira Neumanna

W dowód uznania za dotychczasową współpracę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił medalem okolicznościowym:
1.Pana Zenona Błańskiego
2.Pana Tomasza Miszewskiego
3.Bractwo Kurkowe

W dowód uznania za dotychczasową współpracę Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wręczył Burmistrzom i Wójtom Powiatu Starogardzkiego książkę w " Ogniu faktów " autorstwa gen. Stefanowskiego byłego Komendanta Głównego Straży Pożarnych, który przez kilka lat pełnił służbę w Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.


Sporządził: mł. ogn. Karina Stankowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz