wtorek, 19 maja 2009

Starogard. Spotkanie z prof. Jackiem Tebinką

Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego, Prezes Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Bernarda Sychty oraz Dyrekcja I LO w Starogardzie Gdańskim i Starostwo Powiatowe zapraszają

na spotkania
z Prof. Jackiem Tebinką,
historykiem z Uniwersytetu Gdańskiego.

Część I
o godzinie 12.00 :
ENIGMA - polski wkład do
zwycięstwa w II wojnie światowej

Cześć II
o godzinie 16.00 :
Generał Sikorski - fakty i mity

Spotkania odbędą się w Auli I LO
w Starogardzie Gdańskim
ul.Hallera 34

w piątek 5 czerwca 2009 r.

Wykłady będą wzbogacone prezentacją materiałów audiowizualnych.

Słowo wstępne i prowadzenie:
Tadeusz Kubiszewski

WSTĘP WOLNY


………………………………………………………………………………………………..
Władysław Eugeniusz Sikorski herbu Kopaszyna (ur. 20 maja 1881 w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943 w Gibraltarze) - polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej.
Przed I wojną światową był jednym ze współzałożycieli i członków kilku nielegalnych polskich organizacji niepodległościowych. Walczył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej, potem w nowo utworzonej armii polskiej podczas wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). Odegrał w niej znaczącą rolę, zwłaszcza podczas bitwy warszawskiej w 1920 roku. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Sikorski pełnił najważniejsze funkcje rządowe, włączając w to stanowisko premiera (1922-1923) i ministra spraw wojskowych (1923-1924). Wkrótce potem jednak, po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego w 1926 roku został odsunięty od pełnienia eksponowanych stanowisk. Pozostawał w opozycji do rządów sanacji. W tym czasie napisał kilka książek dotyczących sztuki wojennej i stosunków międzynarodowych państwa polskiego.
W trakcie II wojny światowej został premierem rządu RP na uchodźstwie, Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych. Był zwolennikiem ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane po wspólnej z Niemcami inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku.
Jednak w kwietniu 1943 roku Józef Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z polskim rządem na uchodźstwie. Zostało to spowodowane przez żądanie Sikorskiego, aby Międzynarodowy Czerwony Krzyż zbadał sprawę zbrodni katyńskiej. Sikorski zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie samolotu, który rozbił się zaraz po starcie z lotniska na Gibraltarze.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Dr Jacek Tebinka - adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia historyczne w 1988 r. i politologiczne w 1990 r. Autor monografii Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-ra-. dzieckiej 1939-1945, Warszawa 1998 (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1999 oraz Nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO 1999). Wspólnie z Markiem K. Kamińskim wydał zbiór dokumentów Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Warszawa 1999, a z Bogusławem Gogolem wspomnienia Leona Kozłowskiego, Moje przeżycia w więzieniu sowieckim i na wolności w czasie wojny w Rosji Sowieckiej, Warszawa 2001. Spośród wielu artykułów i recenzji w czasopismach naukowych, które opublikował warto wymienić: Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku. Problem współpracy i rywalizacji, w: Czas XX wieku - nie tylko w polskiej perspektywie, pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2000; Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich, "Dzieje Najnowsze" 2001, nr 3 oraz Brytyjska propaganda wobec Polski 1947-1956, w: Media w PRL. PRL w mediach, Gdańsk 2004. Przedmiotem jego zainteresowań są stosunki brytyjsko-polskie w XX wieku, rola służb specjalnych w dyplomacji oraz historia zimnej wojny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz