poniedziałek, 4 maja 2009

Szpital św. Jana w Starogardzie. Zawałowcy – będzie bezpieczniej

W ciągu kilku miesięcy znacznie poprawi się bezpieczeństwo osób dotkniętych chorobą wieńcową i jej powikłaniami np. zawałem - w starogardzkim szpitalu powstanie specjalistyczny oddział kardiologii inwazyjnej, wykonujący procedury zabiegowe - przezskórne śródnaczyniowe interwencje (PCI) i angioplastyki wieńcowe (PTCA).
Obecnie osoby wymagające natychmiastowej interwencji kardiologów inwazyjnych są transportowane do szpitala w Kościerzynie. I tak było od lat.

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej zostanie powołana dzięki współpracy Szpitala Specjalistycznego św. Jana w Starogardzie Gdańskim ze spółką Pomorskie Centra Kardiologiczne SA z siedzibą w Sopocie. Formalnie będzie stanowił odrębną jednostkę organizacyjną - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ), jednakże leczenie chorych będzie realizowane w ramach kontraktu z NFZ.

- Szpital nie byłby w stanie pozwolić sobie na otwarcie tak nowoczesnego oddziału, stąd pomysł zaproszenia specjalistycznej firmy prywatnej - mówi Beata Ładyszkowska, p.o. dyrektora szpitala. - Jak wiemy, przy zawale liczy się każda minuta, dlatego tak ważne jest doprowadzenie do powstania takiego oddziału.

Dyżur non stop i nowe zabiegi

Firma, która będzie prowadziła oddział, została wyłoniona w przetargu. Wymagania konkursu były wysokie, aby pacjentom została zaoferowana usługa na najwyższym poziomie.
Pomorskie Centra Kardiologiczne zorganizują 24 -godzinny dyżur zawałowy dla chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Poza tym wykonywane będą zabiegi planowe - koronarografie i koronaroplastyki z ewentualnym wszczepieniem stentów.

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej wyposażona zostanie w wysokiej klasy stacjonarny angiograf cyfrowy wraz z systemem monitoringu hemodynamicznego oraz strzykawką automatyczną. Urządzenia te umożliwią wykonywanie pełnego profilu zabiegów wieńcowych oraz pozwolą na uzyskanie akredytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nawet 500 pacjentów rocznie

Z oddziału korzystać będą pacjenci z podejrzeniem choroby wieńcowej, zawału lub ostrego zespołu wieńcowego z zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, z SOR-ów lub innych oddziałów okolicznych szpitali oraz Starogardu Gdańskiego.
Pacjenci przyjmowani do ośrodka w ramach dyżuru zawałowego po wykonaniu procedury i 24 godzinnej hospitalizacji będą wypisywani i przekazywani na Oddział Kardiologii Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gd. w celu dalszej hospitalizacji i wczesnej rehabilitacji szpitalnej. W ramach dyżuru zawałowego planuje się leczyć rocznie około 450 - 500 pacjentów przyjmowanych bezpośrednio lub przekazywanych z innych ośrodków.

Najpierw remont

Dla pacjentów zostanie przygotowanych 6-8 łóżek chorych, w tym 3-4 na utworzonej Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (INK) - dokładna miejsc zostanie dostosowana do potrzeb nowego oddziału.
Uruchomienie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej wymaga adaptacji szpitalnych pomieszczeń, aby spełnić surowe wymagania NFZ i zapewnić komfort pacjentom.
Remont zostanie przeprowadzony i sfinansowany przez Pomorskie Centra Kardiologiczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz