czwartek, 21 maja 2009

OHP11-4 - nabór młodzieży

OCHOTNICZE HUFCE PRACY 11 - 4 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY w STAROGARDZIE GDAŃSKIM83- 200 Starogard Gdański, Os. 60-lecia ONP 14, tel. / fax. ( 058 ) 775 30 65 e-mail: shp11-4@wp.plStarogard Gdański 12.05.2009 r.

Komenda 11-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o prowadzonym przez Hufiec naborze młodzieży na rok szkoleniowy 2009 /2010 do klas gimnazjalnych / I , II i III / przysposabiających do pracy.

Warunkiem przyjęcia do Hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych 15 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach / dotyczy klas II i III /.

Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca. Oprócz umożliwienia kontynuowania nauki w gimnazjum oraz przygotowania

zawodowego prowadzimy działalność mającą na celu pobudzenie aktywności kultu- ralnej, społecznej, sportowej uczestników ŚHP, rozwój ich zainteresowań oraz

zapewnienie właściwego spędzania czasu wolnego.

Realizujemy to poprzez : zajęcia w Świetlicy Środowiskowej, kółka zainteresowań, wycieczki, przygotowanie i czynny udział uczestników w zawodach, konkursach, imprezach okolicznościowych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca

Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 77530 65 codziennie w godz. 7.45 - 15.45 .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz