sobota, 20 czerwca 2009

Gmina Smętowo Graniczne z wyróżnieniem

Gmina Smętowo Graniczne otrzymała niedawno wyróżnienie polskiej fundacji "Aktywni", która od roku 2006 organizuje ogólnopolski konkurs "Aktywna Gmina". Zgłoszenie do czwartej edycji obejmowało działania na polu kultury fizycznej w cyklu rocznym od 1.01-31.12.2008r.


Celem konkursu jest wyłonienie regionów, które najbardziej dbają o popularyzację sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia na swoim terenie. Komisja konkursowa bierze pod uwagę wszelkie imprezy sportowo - rekreacyjne, których organizatorami, współorganizatorami, sponsorami są gminy, uczestniczące w konkursie. Konkurs dotyczy
w szczególności kursów, zajęć, konkursów i zawodów sportowych (dla osób wszystkich kategorii wiekowych, w tym niepełnosprawnych) z zakresu sportu powszechnego i rekreacji, imprez integrujących lokalne społeczności przez aktywność sportową oraz wszelkiego rodzaju promowania aktywności ruchowej na terenie gmin.
Główne działania, które gmina Smętowo Graniczne wyszczególniła we wniosku to:
1."Aktywne Ferie z GOKSiRem 2008";
2.Spotkania ze znanymi sportowcami w ramach akcji "I ja mogę zostać Olimpijczykiem" - Leszek Blanik i Barbara Madejczyk;
3.I Gminna Spartakiada sportowa dla osób niepełnosprawnych z udziałem WTZów z Lalkowy
i Nowego;
4.Grand Prix Czwartków Lekkoatletycznych;
5.Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w biegach przełajowych w Kamionce;
6.XIII Wojewódzkie Biegi Przełajowe Jana z Jani o Puchar I-go Wojewody Pomorskiego w Kościelnej Jani;
7.II Majowy Bieg Dla Wszystkich w Dniu Bez Papierosa;
8.Program imprez pn. "Aktywne Lato z GOKSiRem";
9.Festyn sportowo - rekreacyjny pn. "Powitanie lata z GOKSiRem";
10.I Powiatowy Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Lalkowach;
11.III Biegi Niepodległościowe o Puchar Wójta Gminy Smętowo Graniczne oraz Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach przełajowych;
12.Organizacja zajęć szkoleniowo - treningowych z lekkiej atletyki oraz piłki nożnej;
13.Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego na użytek świetlic wiejskich z terenu Gminy oraz organizacji pozarządowych;
14.Budowa placu zabaw i sportowo-rekreacyjnego przez Urząd Gminy
w Smętowie:
15.Wydanie gazetki "PRZEGLĄD SMĘTOWSKI" promujący wydarzenia sportowe odbywające się w gminie Smętowo w okresie od marca do lipca 2008r.
16.Stworzenie strony internetowej prze GOKSiR w Smętowie Granicznym promująca wydarzenia i działalność gminy z zakresu sportu i rekreacji oraz informująca o imprezach: www.goksirsmetowo.pl.

Dodajmy, iż pierwsze miejsce w konkursie zajęła gmina Radlin, kolejne Złotoryja, a trzecie przypadło miastu Łódź.
- Jest o dla całej gminy Smętowo Gr. duży sukces, który jeszcze bardziej mobilizuje do podejmowania nowych wyzwań, a przede wszystkim dalszego rozwoju sportu, rekreacji
i aktywności ruchowej w naszym regionie. Jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Bardzo cieszy nas fakt, iż nasze działania zostają zauważone. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tego wyróżnienia - przekazuje Zofia Kirszenstein, Wójt Gminy Smętowo Graniczne.

Karol Nowakowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz