wtorek, 2 czerwca 2009

Zblewo. Obchody Święta Strażaka

W sobotę 31 maja br w strażnicy w Zblewie odbyły się obchody Święta Strażaka . W uroczystości udział wzięli: Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gd. Dh Wiesław Wrzesiński oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd. st. kpt.Dariusz Żywicki oraz kpt. Łukasz Zblewski.

Rozpoczęcie uroczystości poprzedzone zostało koncertem Orkiestry Dętej działającej przy OSP Pinczyn. Wójt Gminy Krzysztof Trawicki pełniący funkcję Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zblewie złożył wszystkim Druhom i Druhnom życzenia i podziękował za trud pracy i poświęcenie ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Odczytane zostały również nadesłane życzenia Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st..bryg. Zbigniewa Kamińskiego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Druha Jana Szulca z OSP Bytonia,

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odnaczono Druhnę Lucynę Błaszak - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie, Druha Henryka Smukłe - właściciela Firmy "Metalhesz" członka OSP Pinczyn, Druha Wacława Ossowskiego - dyrygenta Orkiestry Dętej z Pinczyna .

Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa odznaczono Krzysztofa Surówkę - Radny Rady Gminy Zblewo, Druha Janusza Belkę - członka OSP Zblewo, Kazimierza Ossowskiego członka OSP Pinczyn, Janusza Miętkiego - członka OSP Pinczyn i Ryszarda Naftyńskiego - członka OSP Bytonia.

Druhowie Sławomir Bagnucki z OSP Zblewo i Robert Fierek z OSP Bytonia otrzymali odznakę Wzorowego Strażaka.

Wręczono podziękowania stałym sponsorom inicjatyw pożarniczych tj. Firmie "Herold",

Państwu Konieczkom - Firma " Constal" , Ryszardowi i Bożenie Konewkom, Hannie i Leszkowi Burczykom, Henrykowi Smukale , Krzysztofowi Surówce, Marianowi Gila oraz Zofii i Janowi Wildman oraz Ireneuszowi Wildman.

W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka gośćmi uroczystości były delegacje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , które otrzymały paczki ze słodyczami dla swoich drużyn.

Gabriela Gilla


ZJĘCIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz