czwartek, 11 czerwca 2009

Konkurs poezji miłosnej po raz pierwszy

Dnia 27 maja b.r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lalkowach (gmina Smętowo Gr.) odbył się I Powiatowy Recytatorski Konkurs Poezji Miłosnej pt.: "Mów do mnie jeszcze…". Jego uczestnikami byli podopieczni placówek rehabilitacyjnych z całego powiatu starogardzkiego.Swoje aktorskie zdolności zaprezentowali niepełnosprawni z WTZ Skórcz, WTZ Starogard Gd., ŚDS Osiek, ŚDS Starogard Gd., ŚDS Lalkowy, podopieczni Stowarzyszenia "Wspaniała Rodzinka" w Kaliskach oraz gospodarze: WTZ Lalkowy. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Powiatu Starogardzkiego Pan Leszek Burczyk, przedstawiciel PCPR w Starogardzie Gd., Pani Justyna Cichocka, prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia "Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia": Pani Anita Galant oraz Panie Marzena Ołowska, Elżbieta Pietrasiak, ks. Andrzej Taliński, Pracownicy Urzędu Gminy Smętowo Gr., Dyrektor Szkoły w Kamionce p.Teresa Surma, polonistka p. Sławomira Drahim i inni.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali 12 utworów lirycznych znanych polskich poetów poziom występów był zadziwiająco wysoki, publiczność miała więc okazję przeżyć wyjątkowe chwile z poezją. Zwycięzcą konkursu został Jan Lipski-uczestnik WTZ Lalkowy. Kolejne miejsca zdobyli: II -Wojciech Witting (WTZ Starogard Gd.), III - Adam Kromka i Joanna Trawicka (Kaliska) oraz wyróżnienie - Jerzy Szefer (ŚDS Starogard Gd.).

Piękne nagrody książkowe ufundował współorganizator imprezy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr., a dodatkową nagrodę dla zdobywcy I miejsca przekazała Pani Wójt Zofia Kirszenstein.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lalkowach po budującej przemowie Starosty Powiatu zamierzają kontynuować realizację pomysłu i w przyszłym roku zorganizować konkurs na szerszą jeszcze skalę.

Marzena Partyka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz