poniedziałek, 5 maja 2014

MICHAŁ KARGUL. Informacja z III spotkania organizacyjnego V Kongresu Kociewskiego


W ostatnią sobotę kwietnia b.r. w Centrum Kultury "Zamek" w Nowem odbyło się trzecie spotkanie organizacyjne V Kongresu Kociewskiego. Prawie trzydziestu kociewskich regionalistów i samorządowców, zaangażowanych w prace kongresowe, przywitał burmistrz Nowego Czesław Woliński.

Po przywitaniu przez gospodarzy (obecny na spotkaniu był także wiceburmistrz Nowego Zbigniew Lorkowski) Michał Kargul przedstawił prace zespołu sekretarsko-organizacyjnego, który przygotował całościową koncepcję celów i formuły V Kongresu Kociewskiego.
Za główny cel Kongresu uznano zidentyfikowanie, przedyskutowanie i określenie wyzwań, jakie stoją przed naszym regionem w XXI wieku. Kongres powinien także wytyczyć najistotniejsze kierunki działań na rzecz Kociewia oraz wprowadzić w nich nową jakość, opartą na tradycji i dotychczasowych doświadczeniach kongresowych.

Zespół, pracujący w składzie: Alicja Słyszewska, Jerzy Cisewski, Tomasz Hildebrandt, Przemysław Kilian oraz Magdalena i Michał Kargulowie wypracował także propozycję kilku celów szczegółowych. Działaniom V Kongresu Kociewskiego powinny przyświecać zwłaszcza chęć:
1. Prezentacji i promocji sztuki z Kociewia tradycyjnej i współczesnej, zwłaszcza atrakcyjnej dla młodego pokolenia, w tym m. in. literatury, architektury, sztuk plastycznych.
2. Integracji regionu w wymiarze instytucjonalnym poprzez zacieśnianie współpracy kociewskich organizacji, samorządów i instytucji.
3. Pogłębiania kociewskiej świadomości regionalnej poprzez wzmacnianie więzi mieszkańców Kociewia oraz osób związanych z Kociewiem.
4. Promocja Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych
5. Opracowania strategii rozwoju edukacji regionalnej i planu działań zmierzających do jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli gwary oraz tradycji kociewskiej.
6. Rozwoju badań naukowych nad Kociewiem i na Kociewiu
7. Podsumowania 20 lat działań kongresowych na Kociewiu.

Zważywszy na skuteczną realizację powyższych celów oraz na ilość przedstawionych propozycji konkretnych działań, które mogłyby wpisywać się w V Kongres Kociewski, zespół zaproponował, by powrócić do formuły z 1995 roku. Kongres zostałby uroczyście zainaugurowany wiosną, a następnie przez kolejne miesiące odbywałyby się wcześniej skonkretyzowane działania i wydarzenia kongresowe, które podsumowane zostaną na konferencji finałowej jesienią 2015 roku. Z góry jednak należy ustalić, że liczba najważniejszych wydarzeń kongresowych będzie ograniczona, najlepiej do kilkunastu. O wiele szersza być powinna natomiast lista wydarzeń towarzyszących.

Nad powyższymi celami oraz propozycjami konkretnych działań, które by się w nie wpisywały, pochylono się w drugiej części nowskiego spotkania. Uczestnicy podzielili się na cztery zespoły warsztatowe: kultury i sztuki, edukacji i nauki, turystyki i sportu oraz samorządowo-społeczny. W ich ramach przedyskutowano zaproponowane cele, które w większości zostały zaakceptowane. O wiele więcej dyskusji wywołały propozycje działań, które wybrano z listy dotychczasowych propozycji, pod kątem wpisywania się w cele kongresu. Bardzo ożywiona, prawie godzinna dyskusja w grupach przyniosła także nowe wątki, co podkreślano w podsumowaniu części warsztatowej.

Podsumowanie to, którego dokonali moderatorzy poszczególnych zespołów (Alicja Słyszewska, Dorota Piechowska, Magdalena Kargul, Michał Kargul), było trzecią, ostatnią częścią spotkania na nowskim zamku. Ciekawe rozmowy w grupach skończono konkluzją, że konkretne wnioski i uwagi do poszczególnych części przedstawionych założeń V Kongresu mają zostać przesłane do sekretariatu Kongresu w celu stworzenia ostatecznego dokumentu programowego. Niektóre z zespołów roboczych zaplanowały także dalsze spotkania, by doprecyzować swoje ustalenia. Ostateczny dokument programowy ma zostać dopracowany do czerwca, kiedy zorganizowane zostanie kolejne spotkanie kongresowe. Na spotkaniu tym wstępnie planujemy zaprezentować całościową koncepcję V Kongresu Kociewskiego lokalnym samorządom by, po uzyskaniu ich akceptacji, skoncentrować się już na konkretnych działaniach kongresowych.

Michał Kargul
Zapraszamy także do dosłuchania krótkiej relacji z nowskiego spotkania na antenie Radia PIK
http://www.radiopik.pl/index.php?idp=2&idx=14684

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz