piątek, 30 maja 2014

Powiatowe Święto Matematyki w Publicznym Gimnazjum w Pinczynie


20 maja w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie odbył się XIII Konkurs Matematyczny pod nazwą ,,Złote liczydło" .


W konkursie udział brali uczniowie 15 gimnazjów z powiatu starogardzkiego: PG nr 1 Starogard, PG nr 2 Starogard, PG nr 3 Starogard, PG nr 4 Starogard, PG Lubichowo, PG Sumin, PG Jabłowo, PG Bobowo, PG Kaliska, PG Zblewo, PG Bytonia, PG Borzechowo, PG Rywałd, PG Kleszczewo, PG Pinczyn. Każda szkoła reprezentowana była przez trzech uczniów: po jednym z klasy trzeciej, drugiej oraz pierwszej. Konkurs składał się z dwóch części: pierwszej - indywidualnej oraz drugiej - grupowej.
Po podsumowaniu wyników indywidualnych uczestników oraz pracy grupowej, każda szkoła uzyskała sumę wyników swoich reprezentantów, która decydowała o miejscu w konkursie.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, popularyzowanie matematyki wśród uczniów gimnazjum, umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości, wyłowienia talentów. Uczniowie odczuli satysfakcję i radość z sukcesu.Organizatorem konkursu był nauczyciel matematyki w Pinczynie Zbigniew Bahr.

Wśród gimnazjalistów I miejsce zajęło PG nr 1 w Starogardzie, II miejsce PG nr 3 w Starogardzie, III miejsce PG nr 4 Starogardzie, IV miejsce zajęli gospodarze - PG w Pinczynie, a V - PG w Kaliskach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim taka forma konkursu bardzo się podobała i została utrwalona pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników.Za przygotowanie uczniów do konkursu każdy opiekun został nagrodzony dyplomem uznania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz