środa, 14 maja 2014

Musieli jak Robinson Crusoe z naturalnych elementów znalezionych w lesie zbudować łódkę


Konkurs "Czar par". 30 kwietnia 2014 r. odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni XIII edycja Interdyscyplinarnego Konkursu "Czar Par", sprawdzającego znajomość treści polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych oraz ekologicznych wśród uczniów klas VI. Brały w nim udział szkoły z terenu Gminy Zblewo oraz Pieców, Kalisk, Osiecznej i Starogardu Gdańskiego. Konkurs został zorganizowany przy współpracy z Urzędem Gminy w Zblewie.


Uczniowie rozwiązywali zadania w parach, przemieszczając się pomiędzy dwunastoma stanowiskami. Główne hasło tegorocznego konkursu brzmiało "Morza i oceany - słonowodne środowisko życia", dlatego większość zadań dotyczyła tematyki morskiej. Atrakcją było poszukiwanie skarbu ukrytego w starej skrzyni, którego strzegł pirat. Aby do niego dotrzeć, należało odwiedzić marynarza i rozwiązać krzyżówkę, której hasło wskazało miejsce ukrycia skarbu.


W trakcie konkursu uczestnicy musieli między innymi: wykazać się znajomością ortografii, umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z różnych słowników. W ramach treści przyrodniczych sprawdzano wiadomości dotyczące środowiska życia wód słonych, a więc świata roślin i zwierząt, źródeł i skutków zanieczyszczeń mórz i oceanów. Uczniowie rozwiązywali również zadania matematyczne. Wyjątkowo atrakcyjna była konkurencja sprawnościowa. Zawodnicy chodzili na szczudłach, w parach na nartach oraz łowili drewniane ryby. Wykazali się pomysłowością i zaradnością, ponieważ musieli jak Robinson Crusoe z naturalnych elementów znalezionych w lesie zbudować łódkę. Po około czterech godzinach zmagań komisja podsumowała ilość uzyskanych punktów przez poszczególne pary i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej w Zblewie - Agata Jędrzejewska i Marcel Skrzypczak

II miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Starogardzie Gdańskim -

Małgorzata Przybysz i Wojtek Breska

III miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej z Pinczyna -

Julia Kubik i Dominika Modrzejewska

Wyróżnienia:

Monika Wołoszyk i Szymon Męczykowski - Szkoła Podstawowa z Bytoni

Julita Szablewska i Dominika Kołtunowska - Szkoła Podstawowa z Kleszczewa

Organizacja konkursu oraz nagrody były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Zblewo, za co składamy wyrazy podziękowania. Dziękujemy również opiekunom za udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

(sb)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz