poniedziałek, 12 maja 2014

Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu to placówka...Technikum im. Józefa Hallera w Owidzu to placówka, która cały czas dynamicznie się rozwija i która ma coraz więcej do zaoferowania. Różnorodna oferta edukacyjna - wzbogacana rokrocznie - a także niebanalne formy rozwoju zainteresowań czy wzbogacania doświadczenia zawodowego, stają się jej niezaprzeczalnym atutem.

Kształcimy w zawodach:

- technik informatyk;

- technik elektronik;

- technik teleinformatyk;

- technik geodeta;

- technik żywienia i usług gastronomicznych;

- technik hotelarstwa;

- technik obsługi turystycznej;


Od września bieżącego roku szkolnego uczniowie rozpoczęli naukę w dwóch nowych zawodach: technik elektronik i technik teleinformatyk. Obecnie absolwenci ww. kierunków są najbardziej poszukiwanymi pracownikami w branży ICT.

Szkoła nawiązała współpracę z największą firmą elektroniczną - nie tylko na Pomorzu - Flextronics.

W ramach współpracy uczniowie kierunków informatyczno-elektronicznych będą odbywać praktyki w firmie, zdobędą możliwość zatrudnienia na poszukiwanych i wymagających stanowiskach. Ponadto dla dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy zostaną przydzielone stypendia o znacznej wysokości.
Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w partnerstwie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia, szkoła przystąpiła do realizacji projektu "SZKOŁA+ BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia. 160 uczniów przez dwa lata podnosić będzie swe kompetencje zawodowe w formie praktyk, szkoleń i warsztatów w ramach zajęć pozalekcyjnych i poradnictwa zawodowego (lata 2013-2015).


Projekt obejmie następujące formy wsparcia:

1. Akademia Rozwoju Kompetencji ICT - LIDER:

- Podstaw mechatroniki, każde spotkanie polegać będzie na rozwiązaniu problemu logicznego poprzez skonstruowanie, zaprogramowanie i przetestowanie modelu mechatronicznego, który będzie zdolny do rozwiązywania zadań w oparciu o język C

- Szkolenie SEP , dotyczyć będzie budowy, zasad działania, warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, wiążących się z nimi programowania i przyłączania urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, prowadzenia dokumentacji technicznych, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, bhp i ochrony ppoż. oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- Szkolenie IPC , w zakresie normy IPC A-610E (wybrane moduły SMT/PTH)

- E-learning, na specjalnie stworzonej platformie zamieszczone zostaną materiały dydaktyczne dla uczniów i uczennic, które ułatwią pracę nauczycieli i zapewnią uczniom i uczennicom stały dostęp do wiedzy, także po szkole.


2. Szkolne biuro kariery:

- Indywidualne doradztwo zawodowe, spotkania z doradcą zawodowym

- Warsztaty z prowadzenia własnej działalności gospodarczej


3. Praktyki zawodowe w klastrze ICT

- 100 uczestników z najwyższymi wynikami testów końcowych odbędzie 4 tygodniowe praktyki wyłącznie w firmach Pomorskiego Klastra ICT, podejmujących współpracę ze szkołą. Uczestnicy projektu zapoznają się ze specyfikacją pracy w danym zakładzie, podejmą odpowiedzialne zadania dopasowane do ich kompetencji.

- Opiekunowie praktyk i firmy przygotują indywidualne plany praktyk, dopasowane do potrzeb uczestników oraz specyfikacji przedsiębiorstwa.

Program obejmuje także wyposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny - obecnie szkoła dysponuje dwiema nowoczesnymi pracowniami do nauki w zawodzie technik elektronik.Poza wspomnianym projektem w szkole realizowane są także inne programy unijne. Pozyskano środki na kolejny już projekt Comenius, zatytułowany "Komunikacja międzykulturowa w biznesie", czy też program praktyk zagranicznych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem tego pierwszego jest przede wszystkim ukształtowanie i rozwój świadomości istnienia różnic międzykulturowych w biznesie w pięciu zaangażowanych w projekt krajach partnerskich, zróżnicowanych pod względem kulturowym i światopoglądowym, a tym samym przygotowanie młodzieży do późniejszego prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym. Współpraca sześciu szkół partnerskich (z Niemiec, Szwecji, Rumunii, Słowacji, Turcji i Polski) rozpoczęła się od konferencji w Bratysławie w dniach 18-22 listopada, podczas której Technikum w Owidzu godnie reprezentowało sześciu uczniów, wyselekcjonowanych na drodze testów językowych i wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i biznesu.Atrakcyjność szkoły na rynku lokalnym znacznie podnoszą planowane praktyki zagraniczne. W kolejnym unijnym projekcie weźmie udział 26 uczniów, dla których wiedza i umiejętności nabyte podczas stażu za granicą będą kompatybilne z tymi, które powinni opanować w czasie praktyk zawodowych, zgodnie z podstawą programową. Miesięczny wyjazd do Niemiec i Wielkiej Brytanii będzie punktem kulminacyjnym projektu. Od tego miesiąca rozpoczęto przygotowania do wyjazdu: przygotowanie kulturowe i przede wszystkim kurs języka angielskiego i niemieckiego z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Efektem odbytego stażu będzie otrzymanie certyfikatu Europass oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu językowego.

Firma Flextronics nie jest jedyną firmą, z którą technikum współpracuje. Bardzo ważnym partnerem biznesowym jest Leica Geosystems produkująca sprzęt i systemy dla geodezji i pomiarów geograficznych. Jej produkty wykorzystują różne technologie, w tym GPS, nawigację satelitarną i dalmierze laserowe , które umożliwiają użytkownikom modelowanie istniejących struktur, terenów w systemach komputerowych do wysokich oparciu dokładności, często poniżej 1 cm. Dzięki firmie uczniowie z technikum geodezyjnego mogą ćwiczyć i zdawać egzaminy na najlepszym sprzęcie pomiarowym.

Ponadto współpraca dobrze się rozwija w środowisku lokalnym przedsiębiorstwami odpowiadającymi odpowiednim kierunkom:

- Telbit Teleinformatyka

- Genderis Cable Systems

- BUT Ewa

- BUT Żaneta

- Hotel Bachus

- Glob-Tur

- Hotel i Restauracja Hubertus

- Karczma Pod Wygodą

- Geopel S.C.

i wiele innych


Placówka często otwiera swoje podwoje przed uczestnikami spotkań, narad czy konferencji. Sprzyjają temu właściwe warunki lokalowe, baza gastronomiczna, a przede wszystkim wysoce profesjonalna obsługa gości ze strony odpowiednio przygotowanych uczniów, To im oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy ich przygotowują, nie szczędzi się pochwał. Bo Technikum w Owidzu to szkoła kształcąca profesjonalistów.

Materiał przygotowany do pisma młodych "Zielony Autobus" nr 5

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz