piątek, 5 marca 2010

Konkurs "DZIELNICOWY ROKU 2010"

Informuję, że:

W połowie lutego br. ruszyła kolejna edycja konkursu "DZIELNICOWY ROKU 2010", którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Poniżej zamieszczam regulamin dotyczący konkursu:

I. ORGANIZATOR: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Patroni medialni: Wrota Pomorza, Radio Gdańsk

1. ADRESAT KONKURSU: Społeczeństwo województwa pomorskiego

2. CEL KONKURSU

Przybliżenie społeczności województwa pomorskiego postaci dzielnicowych, co w rezultacie ułatwi wzajemne kontakty. Będzie on także miarą ich "popularności" i aktywności w podejmowanych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie służbowym. Konkurs stworzy możliwość oceny, w jakim stopniu społeczeństwo darzy swojego dzielnicowego zaufaniem, co w rezultacie prowadzić będzie do wyboru najlepszego z nich.

II. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs odbywać się będzie drogą elektroniczną. Każda osoba będzie mogła zagłosować na swojego dzielnicowego poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Wrót Pomorza www.wrotapomorza.pl/pl/sprawy_społeczne

1. TERMINARZ KONKURSU

Konkurs trwa od 15.02.2010 r. do 30.12.2010 r.

2. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWEJ

Portal internetowy Wrota Pomorza

3. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.wrotapomorza.pl najpóźniej do dnia 10.01.2011 r.

4. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Miano najlepszego dzielnicowego przypadnie temu, kto uzyska największą liczbę głosów w danym powiecie. Organizator nie podaje rankingu pozostałych ilości punktów uzyskanych przez poszczególnych dzielnicowych.

III. UWAGI KOŃCOWE

1. O terminie i miejscu podsumowania konkursu komendanci miejscy/powiatowi zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
2. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
3. W skład komisji wchodzą: dwaj przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP
w Gdańsku oraz jeden przedstawiciel Wrót Pomorza.


ABY ZAGŁOSOWAĆ NA DZIELNICOWEGO Z POWIATU STAROGARDZKIEGO - należy wypełnić ankietę internetową zamieszczoną pod nw. adresem :http://www.wrotapomorza.pl/pl/ankieta/kpp_starogard


mł. asp. Marcin Kunka Starogard Gd. 05.03.2010r.
Oficer prasowy
KPP w Starogardzie Gd.

mł. asp. Marcin Kunka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz