wtorek, 23 marca 2010

Krzysztof Trawicki. W poniedziałki rodzą się pomysły

Okienko Wójta Gminy Zblewo


Mamy wreszcie wiosnę. Zima dała się we znaki nie tylko mrozem i śniegiem, ale wyraźnie uszczupliła nasz gminny budżet. Około 400 tysięcy złotych kosztowało nas odśnieżanie i utrzymanie dróg. Ale wiosna stwarza nam również problemy z utrzymaniem dróg, bo roztopy powodują rozmiękanie podłoży i utrudniają przejazdy.
Musimy również w tym wypadku liczyć na cierpliwość, bo interwencja na tych drogach wyrówniarki i wypełnianie dziur tłuczniem wymaga dobrej pogody i osuszenia gruntów. Ale przekonany jestem, że, jak to było zimą, tak i teraz poradzimy sobie w najbliższym czasie z wyrównywaniem dróg i wypełnianiem ubytków.

Rozpoczynamy zebrania wiejskie. Będzie to dobra okazja do podsumowania naszej wspólnej działalności - gminy, rad sołeckich i mieszkańców sołectw. Na tych spotkaniach będziemy mówić nie tylko o tym, co udało nam się zrealizować w roku ubiegłym, ale również - w związku z tym, że jest to ostatni rok działalności tej kadencji - o naszych dokonaniach w ciągu trzech lat poprzednich. Chciałbym, żeby to było porządne podsumowanie. Oczywiście ważne jest spojrzenie na dokonania lat poprzednich, ale jeszcze ważniejsze patrzenie w przyszłość. A plany są bardzo ambitne. Mówiłem już o nich kilka razy w poprzednich numerach "Kuriera Zblewskiego". Wiele spraw inwestycyjnych dopinamy dokumentacyjnie i jestem przekonany, że wiele z tych planów, które są przewidziane do realizacji na przyszłe lata, uda nam się rozpocząć już w tym roku.

Oprócz tych już przyjętych w ramach strategii rozwoju gminy planów pojawiają się nowe pomysły, dochodzą nowe zadania. Wynikają one z naszej aktywności i podpatrywania innych. Przykładem jest już realizowany przez nas projekt dotyczący likwidacji azbestu oraz projekt zupełnie nowy, który zaczynamy realizować, z zakresu poszanowania energii. Dotyczy on usytuowania kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody na budynkach mieszkańców gminy z dofinansowaniem 75 procent kosztów. Bierzemy na siebie część organizacyjną, koordynację tego przedsięwzięcia, przygotowanie koncepcji i opracowanie wniosku, żeby zdobyć środki unijne. Ma się to odbywać poprzez utworzone w tym celu stowarzyszenie na rzecz budowy kolektorów. Z ramienia Urzędu Gminy to zadanie będzie pilotować Bogdan Męczykowski, odpowiedzialny w UG za ochronę środowiska... Bardzo się cieszę, że ten pomysł spotkał się z takim szerokim odzewem społecznym. Na pierwszym spotkaniu było około trzystu mieszkańców gminy. Czekamy teraz na złożenie pisemnych deklaracji i bierzemy się wspólnie do roboty. Pomysł instalowania kolektorów zrodził się podczas naszych poniedziałkowych, cotygodniowych spotkań, nazywanych odprawami. Podpatrzony został w gminie Dzierzgoń, chociaż tam korzystano z innego programu wsparcia, z tak zwanego funduszu norweskiego, którego już nie ma. Te poniedziałkowe spotkania są między innymi po to, aby wszyscy pracownicy, włącznie ze mną, przedstawiali zaczerpnięte informacje z różnych konferencji, jakie odbywają się na terenie całego kraju. Do zdobywania tych informacji służy między innymi internet. Patrzymy na te projekty i wybieramy te, które można zastosować u nas.

W marcu dla mnie miłą uroczystością była Gala Wręczenia Nagród Wójta. Miałem wielką przyjemność wyróżnić ludzi bardzo zasłużonych dla rozwoju i promowania wizerunku naszej gminy.

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy pogody i obfitości łask Bożych.

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz