niedziela, 3 kwietnia 2011

Gabi Gold ozdobą Gali wręczenia nagród Wójta Gminy Zblewo

2 kwietnia, w sobotę, w Gościńcu Konopielka odbyła się gala wręczenia Nagród Wójta Gminy Zblewo. Impreza jak zwykle miała elegancką oprawę i jak zwykle świetną artystkę, która podbiła serca zebranych. Była nią Czeszka Gabi Gold. Przedstawiamy protokół ze spotkania Zespołu (według niego wczoraj wręczano nagrody i wyróżnienia) oraz fotorelację z imprezy.PROTOKÓŁ

ze spotkania Zespołu Nominującego do Nagrody Wójta Gminy Zblewo za rok 2010


Dnia 10 marca 2011 r. odbyło się spotkanie Komisji Nominującej do Nagrody Wójta Zblewo za rok 2010 w dziedzinach: społeczno-gospodarczej, kulturalno- oświatowej, rolnictwa i sportowej.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Nominującego, powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 90/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w osobach: Krzysztof Trawicki - Wójt Gminy Zblewo, Janusz Trocha - Przewodniczący Rady Gminy Zblewo, Mirosław Urban - Prezes Stowarzyszenia LZS Zblewo, Leszek Burczyk - Prezes Forum Gospodarczego, Sylwia Peka - Sekretarz Gminy, była dyr. GOK w Zblewie, Henryk Świadek - Członek Komisji Rolnictwa przy Radzie Powiatu w Starogardzie Gd.


II. ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DOKONALI:

W dziedzinie SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

1. Stowarzyszenie Zielona Gmina

- Kierownik posterunku Policji, aspirant sztabowy Sławomir Stolz

2. Forum Gospodarcze Gminy Zblewo

- Gospodarstwo szkółkarskie w Zblewie - Wacław Zagajewski

- Bank Spółdzielczy w Skórczu


W dziedzinie KULTURALNO-OŚWIATOWEJ

1.Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie

- Artysta, rzeźbiarz Bernard Ossowski z Wirt

- Edmund Zieliński z Gdańska

- Honorowy Obywatel Gminy Zblewo

2.Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zblewie

- Pomorski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku starszy brygadier Andrzej Rószkowski

3. Ks. Prałat Zenon Górecki proboszcz i wicedziekan zblewski

- Edmund Zieliński - Honorowy Obywatel Gminy Zblewo


W dziedzinie ROLNICTWO

1. Komisja Rolnictwa przy Radzie Powiatu Starogardzkiego, Radny Powiatowy Henryk Świadek

- Beata i Janusz Ceranowscy ze Zblewa

- Ewa i Roman Belczewscy ze Zblewa

- Sołtys wsi Zawada Piotr Kurowski


W dziedzinie SPORTU

1.Gminne Zrzeszenie LZS w Zblewie

- Zawodnik i działacz sportowy Adam Kościelny

- Uczniowski Klub Sportowy z Pinczyna

2. Maciej Kubik trener KS Grom Troja Kleszczewo

- Klub Sportowy Grom Troja Kleszczewo


III. UZASADNIENIE PREZENTACJI KANDYDATÓW DO NAGRODY WÓJTA

Po szczegółowej analizie wniosków Kapituła - Zespół Nominujący do Nagrody Wójta Gminy przyznał następujące Nagrody i Wyróżnienia:


Dziedzina SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

NAGRODA: Bank Spółdzielczy w Skórczu, Prezes Sławomir Fissikowski

Uzasadnienie: Bank Spółdzielczy w Skórczu, będący kontynuatorem Banku Spółdzielczego w Zblewie, może poszczycić się 145-letnią historią. Dynamiczna działalność Banku na terenie trzech powiatów owocuje doskonałymi wynikami ekonomicznymi, stawiając Bank w czołówce polskich banków spółdzielczych. Bank cechuje profesjonalna obsługa, elastyczność oferowanych usług oraz umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientem. Bank Spółdzielczy w Skórczu aktywnie włącza się w działalność społeczną, będąc sponsorem wielu wydarzeń kulturalnych czy sportowych na terenie gminy Zblewo.

WYRÓŻNIENIE: Kierownik posterunku Policji w Zblewie aspirant sztabowy Sławomir Stolz

Uzasadnienie: Za zasługi i osiągnięcia Posterunku Policji w Zblewie zdobyte pod nadzorem i kierownictwem aspiranta sztabowego Sławomira Stolza.


WYRÓŻNIENIE: Wacław Zagajewski, właściciel gospodarstwa szkółkarskiego ze Zblewa

Uzasadnienie: Trzydziestoletnie doświadczenie wyżej wymienionych pozwoliło na produkcję doskonałego materiału szkółkarskiego wielu gatunków i odmian roślin sadowniczych oraz ozdobnych. Sadzonki pochodzące za szkółki Pana Zagajewskiego trafiają do ogrodów w gminie Zblewo, jak i poza jej granicami. Pan Zagajewski wraz małżonką od wielu lat uczestniczy aktywnie w sponsorowaniu wydarzeń kulturalnych w gminie Zblewo takich jak: Festyn Kociewski czy Święto Plonów.


Dziedzina KULTURALNO-OŚWIATOWA

NAGRODA: Pomorski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - starszy brygadier Andrzej Rószkowski

Uzasadnienie: Za współpracę z Zarządem Gminnym RP oraz z Urzędem Gminy w zakresie poprawy bezpieczeństwa p.poż Gminy. W 2010 r. dzięki działaniom Pana Komendanta Andrzeja Rószkowskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Zblewie otrzymała nieodpłatnie samochód strażacki Star z podniśnikiem, który jest sprzętem niezbędnym do prowadzenia działań na wysokościach. Ponadto Pan Komendant zapewnił nas o dalszym wsparciu

Sprzętowo-finansowym dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

NAGRODA: Honorowy Obywatel Gminy Zblewo Edmund Zieliński

Uzasadnienie: Urodził się 3 czerwca 1940 roku w Białachowie gmina Zblewo. Od 1961 r. stał się uznanym na Pomorzu rzeźbiarzem, tworząc głównie dzieła o tematyce sakralnej i regionalnej. Dzisiaj wiele ołtarzy, świątyń, cmentarzy oraz kapliczek przyozdobionych jest jego rzeźbami. W uznaniu zasług a także osiągnięć społeczność lokalna Gminy Zblewo, uchwałą Rady Gminy w roku 2005 nadała Mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zblewo. Organizuje w ZSP w Bytoni doroczne plenery Artystów Ludowych Pomorza. Przygotowuje uroczyste podsumowanie plenerów. Od niedawna Pan Edmund został również pisarzem, debiutując w roku 2009 pierwszą książką pt. "Na ścieżkach wspomnień" I i II część. W roku 2010 ukazała się kolejna książka pt "Ołtarz papieski dłutem stworzony".


WYRÓŻNIENIE : Artysta, rzeźbiarz Bernard Ossowski z Wirt

Uzasadnienie: Za całokształt pracy kulturalnej oraz wkład w miejscową kulturę i sztukę. Artysta rzeźbiarz, urodzony 19.11.1955 w Wirtach, gmina Zblewo. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w latach 1979-1984.W latach 1984-1985 stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Twórca oraz pomysłodawca statuetek: "Kociewskie Pióro" czy "Nagroda Wójta".


Dziedzina ROLNICTWO

NAGRODA GŁÓWNA: Beata i Janusz Cerenowscy

Uzasadnienie: Państwo Cerenowscy wykorzystali w 2010 roku maksymalną kwotę pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Powiększyli również areał gospodarstwa.


WYRÓŻNIENIE: Ewa i Roman Belczewscy

Uzasadnienie: Państwo Belczewscy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w roku 2010 zakupili silosy do przechowywania zbóż. Zmodernizowali również budynki inwentarskie.


WYRÓŻNIENIE: Piotr Kurowski

Uzasadnienie: Laureat Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Działacz społeczny. Sołtys wsi Zawada.

Dziedzina SPORT

NAGRODA: Adam Kościelny z LZS Pinczyn

Uzasadnienie: Wieloletni zawodnik drużyn piłki nożnej Meteor Pinczyn i Sokół Zblewo. Organizator, zawodnik i kapitan drużyny Oldbojów, która występuje w Kociewsko-Borowiackiej Lidze Oldbojów, działacz Rady Gminnego Zrzeszenia LZS w Zblewie.

WYRÓŻNIENIE: Uczniowski Klub Sportowy w Pinczynie

Uzasadnienie: Za reprezentowanie Gminy na poziomie ogólnopolskim w piłce nożnej. Wychowankowie uczestniczą w szkoleniu sportowym w Szkołach Mistrzostwa Sportowego i klubach sportowych, corocznie organizują piłkarskie obozy sportowe dla piłkarek z gminy Zblewo. Dziewczęta UKS Pinczyn są powoływane do Kadry Wojewódzkiej Młodziczek, która uczestniczy w eliminacjach Mistrzostw Polski Młodziczek. W 2010 r. obchodzi rocznice dziesięciolecia istnienia

WYRÓŻNIENIE: Klub Sportowy Grom Troja Kleszczewo

Uzasadnienie: Przyczynił się do promocji gminy Zblewo w kraju i za granicą, oraz popularyzacji i rozwoju sportu. Pierwszy w historii piłki nożnej klub w gminie Zblewo, który uzyskał awans do IV ligi.

Laureaci Nagród Wójta w latach ubiegłych:

Dziedzina społeczno - gospodarcza:

Za rok 2007 nagrodę otrzymała firma "Herold" ze Zblewa

Za rok 2008 nagrodę otrzymała firma "Constal" - Andrzeja Konieczki ze Zblewa

Za rok 2009 nagrodę przyznano firmie "Dekpol" Mariusza Tuchlina z Pinczyna i firmie "Almax" Andrzeja Skalskiego z Bytoni.


Dziedzina kulturalno - oświatowa:

Za rok 2007 nagrodę przyznano Małgorzacie Muzaj z Pinczyna

Za rok 2008 nagrodę przyznano Kazimierzowi Gołuńskiemu z Bytoni

Za rok 2009 nagrode otrzymali Orkiestra Strażacka z Pinczyna i Ks. Prałat Zenon Górecki.


W rolnictwie za rok 2010 po raz pierwszy przyznano nagrodę w sobotę.


W dziedzinie sport:

Za rok 2007 Wojciech Nadolski ze Zblewa

Za rok 2008 Arkadiusz Herold ze Zblewa

Za rok 2009 Janusz Wołoszyn z Pinczyna i Piotr Herold ze Zblewa.FOTORELACJA Z WRĘCZENIA NAGRÓD WÓJTA
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz