poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Trójregionalne Porozumienie kontynuowane

Trójregionalne Porozumienie o współpracy partnerskiej między gminami Łapsze Niżne, Gniewino i Zblewo to umowa, która przynosi bardzo konkretne efekty. Dzięki niej mieszkańcy tych gmin odwiedzają się nawzajem w sposób zorganizowany. Jak zauważa wójt Krzysztof Trawicki, już nikt z górali z polskiego Spisza nie myli Kociewiaków z Kaszubami, a mieszkańcy gminy Zblewo doskonale wiedzą, gdzie mieszkają górale spiscy. Czyż może być lepsza forma promocji gminy i regionu, jak bezpośrednie kontakty?


Dnia 1 kwietnia w Urzędzie Gminy Zblewo doszło do podpisania dokumentu zatytułowanego: "Odnowienie Trójregionalnego Porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Zblewo, Gminą Łapsze Niżne i Gminą Gniewino". Partnerzy doszli więc do wniosku, że warto kontynuować dalszą współpracę. Trudno im się dziwić, przynosi ona bowiem bardzo konkretne efekty. Dla górali z gminy Łapsze Niżne zarówno gmina Zblewo, jak i Gniewino są bardzo atrakcyjne jako gminy Pomorza. Dla Kaszubów i Kociewiaków równie atrakcyjne są leżące przy granicy ze Słowacją spiskie góry, a perłą dla turystów jest zamek w Niedzicy.

Ale w tym wszystkim nie chodzi tylko o turystyczne walory trzech gmin. Każda z nich może się pochwalić dynamicznym rozwojem. Podczas spotkania w Zblewie wójt gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban był zaskoczony zmianami, jakie w szybkim tempie zachodzą w gminie Zblewo. Niewątpliwym tuzem w tym trójkącie jest gmina Gniewino, która jako jedyna gmina wiejska na Pomorzu wygrała "Euro 2012" i którą, ze względu na fantastyczne zaplecze rekreacyjno-turystyczne, odwiedza rocznie ponad 100 tysięcy osób. O tych sukcesach gminy mówił w Zblewie wójt gminy Gniewino Zbigniew Walczak.

Gmina Zblewo, oprócz Borów Tucholskich i zagospodarowanych jezior, ma także do zaoferowania znane już w Polsce imprezy kulturalne. Nie dziwią więc wizyty zespołów muzycznych z gminy Łapsze Niżne w Zblewie. Nie dziwią też wizyty naszych zespołów w gminie Łapsze Niżne, słynącej z zamiłowania do muzyki i kultywowania tradycji (na ostatnim dwudniowym przeglądzie folklorystycznym Spiskie Zwyki występowało 11 tamtejszych zespołów!). Wymiana między gminami idzie już w setki osób i dotyczy również grup młodzieży. Podpisanie dokumentu "odnowienia" ma jeszcze bardziej rozszerzyć tę partnerską współpracę. Przedstawiamy treść tego dokumentu.


"Odnowienie Trójregionalnego Porozumienia o współpracy partnerskiej między Gminą Zblewo, Gminą Łapsze Niżne i Gminą Gniewino"

Gmina Zblewo reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Trawickiego, Gmina Łapsze Niżne reprezentowana przez Wójta Pawła Dziubana,

Gmina Gniewino reprezentowana przez Wójta Zbigniewa Walczaka

zwane dalej Stronami, wyrażają przekonanie o dalszej konieczności zacieśnienia i rozwijania przyjacielskich stosunków, a dążąc do partnerskiej współpracy w wielu dziedzinach w duchu zrozumienia i poszanowania kultur swoich regionów, uzgadniają co następuje:

Strony kontynuują współpracę w następujących formach i dziedzinach:

- wymiana informacji i doświadczeń:

- współpraca w zakresie edukacji, kultury, turystyki, sportu, gospodarki i spraw społecznych,

- współpraca w realizacji programów Unii Europejskiej,

- wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy różnymi podmiotami,

Władze Stron zobowiązują się do poinformowania mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i organizacji o kontynuacji porozumienia.

Podpisy Wójtów
Fot. Tadeusz Majewski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz