środa, 13 kwietnia 2011

Gmina Zblewo po raz kolejny otrzymała pieniądze na zajęcia sportowe

SPORT TO ZDROWIE!

Gmina Zblewo po raz kolejny otrzymała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 80 000 zł na dofinansowanie zadania ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.


- W Gminie Zblewo to już tradycja - co roku aplikujemy o te środki i je otrzymujemy. Na realizację wyżej wymienionego zadania w roku 2011 otrzymaliśmy kwotę 80 000 zł, do tego gmina z własnych środków dołożyła 80 000 zł i na zajęcia sportowe dla uczniów jest do zagospodarowania 160 000 zł. Mamy piękną bazę sportową, którą nie sposób wykorzystać. Zajęcia odbywają się na boiskach "ORLIK" przy szkole w Zblewie i w Pinczynie, na boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Kleszczewie, na salach gimnastycznych przy szkołach, a także na Pływalni w Tczewie - mówi Anna Płoszyńska, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie.


Sport to zdrowie! - taką nazwę otrzymał wniosek, na którego realizację gmina otrzymała dofinansowanie. Dzięki tym zajęciom dzieci i młodzież zagospodarują swój czas wolny - będą brały czynny udział w zajęciach sportowych, rozwiną zainteresowania sportowe, wdrożą się do aktywnego wypoczynku, będą doskonalić umiejętności sportowe, dzieci z klas młodszych nauczą się pływać. Uczniowie nauczą się współdziałać w zespole oraz poznają zasady zdrowej, sportowej rywalizacji.


W ramach tego zadania zostaną zrealizowane:


- Zajęcia sportowe pozalekcyjne z następujących dyscyplin sportowych: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka nożna, unihokej, gry i zabawy, korektywa. Łącznie we wszystkich zespołach szkół na terenie gminy odbędzie się 45 godzin tygodniowo zajęć pozalekcyjnych, z tego w: Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie 6 godzin, Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie i Bytoni 7 godzin, Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie - 12 godzin i Zespole Szkół Publicznych w Zblewie - 13 godzin.

Realizację zajęć zaplanowano na 25 tygodni (marzec - czerwiec, wrzesień - listopad).

- Gminne zawody sportowe - w ramach projektu odbędą się również szkolne zawody sportowe na etapie gminnym. Rywalizacja młodych sportowców pozwoli na sprawdzenie umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych. Wszystkie zawody zaplanowano w soboty, aby zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego.

- Nauka pływania - w każdej szkole została utworzona 14osobowa grupa, która zostanie objęta nauką pływania. Dla każdej grupy zaplanowano 10 godzin lekcyjnych na małym basenie w Tczewie. Dzięki projektowi 70 uczniów będzie miało możliwość nauczyć się pływać.

- Zakup sprzętu sportowego - każda ze szkół zakupi sprzęt sportowy.


Zdjęcia z basenu w Tczewie - grupa uczniów z ZSP w Zblewie, zajęć na boisku wielofunkcyjnym w Kleszczewie oraz na ORLIKU w Zblewie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz