niedziela, 17 kwietnia 2011

Krzysztof Trawicki; Mogłem podziękować w godny sposób

Jesteśmy po pierwszej wielkiej imprezie, jakie cyklicznie odbywają się w ciągu roku w naszej gminie. Dnia 2 kwietnia odbyła się w "Gościńcu "Konopielka" Gala wręczenia Nagród Wójta. Cieszę się z tego wydarzenia szczególnie, gdyż mogę w godny i bezpośredni sposób podziękować osobom, które nas wspomagają w działaniach samorządowych, powodują, że dzięki ich osiągnięciom na niwie gospodarczej nasza gmina się rozwija. Mogę też w ten godny sposób podziękować osobom, które działając na niwie artystycznej i kulturalnej, rozsławiają naszą gminę, są ambasadorami kultury promującymi naszą małą ojczyznę.


Zmieniające się oblicze rolnictwa w naszej gminie sprowokowało nas do przyznania po raz pierwszy nagrody w dziedzinie rolnictwa. Tu głównym kryterium był rozwój gospodarstwa poprzez wykorzystywanie środków unijnych. Gala, na której gwiazdą wieczoru była czeska piosenkarka Gabi Gold, w ocenie uczestniczących w niej osób, wypadła okazale, rzecz można - na miarę nagrodzonych.

Dzień wcześniej, 1 kwietnia, podpisaliśmy dokument "Odnowienie Trójregionalnego Porozumienia o współpracy partnerskiej między gminą Łapsze Niżne i gminą Gniewino". Porozumienia - jak je nazywamy - Kaszubów, Kociewiaków i Górali. Daliśmy tej współpracy nowy powiew, mamy nowe pomysły. Obecność na tej uroczystości wszystkich kierowników referatów, dyrektorów szkół oraz komendantów straży pożarnej i policji sugeruje, że w tych dziedzinach będziemy współpracować szczególnie. Trójporozumienie działa od 2007 roku. Przyniosło wiele wymiernych efektów w postaci wymiany młodzieży - harcerzy i zespołów artystycznych. Wymianę kulturalną zapewniamy wspólnie - na poziomie szkół, instytucji kultury i poszczególnych artystów i działaczy. Zdobyliśmy też cenne doświadczenia w dziedzinie samorządowej, oświatowej i komunalnej. Dzięki porozumieniu w tej wymianie uczestniczyły już setki osób. Na Spiszu, na którym leży gmina Łapsze Niżne, już każdy wie, kto to jest Kociewiak i gdzie leży Kociewie, i nie mylą Kociewia z Kaszubami, i odwrotnie - w gminie Zblewo młodzież już wie, gdzie leży Spisz i kim są spiscy górale. Wójt gminy Łapsze Niże mówił w Zblewie, przedstawiając swoją gminę, że są zachwyceni rozwojem naszej gminy. Myślę, że to nie była tylko kurtuazja. Oni chcą dalej kontynuować tę wymianę. Zapowiadają udział swoich zespołów folklorystycznych, młodzieżowych i orkiestr dętych w naszych wydarzeniach kulturalnych. W Trójporozumieniu nadal chce uczestniczyć gmina Gniewino, która jako jedyna gmina wiejska została przyjęta do Euro 2012 ze względu na bazę sportowo-hotelową, jaka tam w ostatnich latach powstała. Prawdopodobnie będzie gościć u nich drużyna Hiszpanii. Należy tylko pogratulować wójtowi z Gniewina. Przewodzi tej gminie od samego początku i ma dalsze pomysły na jej rozwój. Prawdopodobnie powstanie na tym obszarze elektrownia jądrowa w Żarnowcu, co pozwoli gminie Gniewino dalej się rozwijać. Natomiast nasz wspólny pomysł jest taki, żeby wzajemnie starać się wykorzystywać te wszystkie elementy, jakie są charakterystyczne dla poszczególnych gmin. Dodatkowo będziemy realizować wspólny pomysł nagradzania dziesięciu najlepszych gimnazjalistów wyjazdem Londyn - Bruksela - Paryż, wykorzystując również dofinansowanie z instytucji europejskich. Zastanawiamy się również, jakie wspólne projekty mogą zostać dofinansowane z tak zwanych projektów miękkich z UE. Wójt gminy Gniewino wspomniał również naszą wspólną działalność w latach 1998 - 2002, gdy był również prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, a ja wiceprezesem. Otwieraliśmy jako drudzy w Polsce biuro w Brukseli. Żałuję, że nie mogliśmy w latach 2002 - 2006 realizować kilku projektów, jak na przykład projektu rozwoju bazy turystycznej, kulturalnej i oświatowej naszych gmin. Ci, którzy byli w gminie Gniewino, znają zrealizowany projekt Kaszubskie Oko - wieżę widokową. Mieliśmy pomysł, żeby razem zrealizować projekt Kociewskie Oko - postawić podobną wieżę na Górze Piaskowej w Zblewie (na wysokości żwirowni). Chcę tu przy okazji przekazać, że zostałem na walnym zgromadzeniu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich wybrany ponownie wiceprezesem.

Odbyła się sesja Rady Gminy. Głównym tematem były zmiany w budżecie, ale najbardziej gorąco dyskutowano na komisjach i na sesji na temat podwyżki cen wody i ścieków. Wzrost tych cen opiera się na przedstawionej kalkulacji. Uwzględnia ona podwyżkę cen prądu, środków uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, amortyzację, jak również wieloletnie niedoszacowanie cen wody i ścieków w stosunku do realnych kosztów. Jakakolwiek podwyżka nie jest dla nikogo przyjemna. Ta między innymi wskazuje, że musimy uczyć się oszczędzania wody, jak również korzystania z sieci - niewrzucania do kanalizacji rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Jest to ciągłym problemem i wpływa także na koszty utrzymania. Do tego trzeba dodać też wzrost stawki VAT. Gdyby Rada Gminy nie podjęła tej trudnej decyzji, musielibyśmy wyasygnować dodatkowe środki z budżetu gminy, a wtedy powstałoby pytanie, z czego te pieniądze wziąć i z jakich inwestycji zrezygnować. Przekonany jestem, że przyjmiecie Państwo tę informację ze zrozumieniem, tym bardziej, że te stawki są porównywalne ze stawkami u sąsiadów. Przez wiele lat były one zdecydowane niższe niż w sąsiednich gminach. Ja stoję na stanowisku, żeby podwyższać o trochę, ale wtedy, kiedy trzeba, a nie, żeby przez wiele lat - przez niezrozumienie tematu i przypodchlebianie się wyborcom - nie podwyższać w ogóle i spychać to na innych.

Krzysztof TrawickiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz