wtorek, 5 kwietnia 2011

Posadźmy drzewa na terenach gminnych w sołectwach

Apel do Sołtysów


W związku z beatyfikacją Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011 r. chcielibyśmy podjąć inicjatywę związaną z sadzeniem drzew na terenach gminnych w sołectwach.
W związku z powyższym prosimy Sołtysów wsi o złożenie pisemnego zamówienia na drzewka w Urzędzie Gminy, w pok. nr 16, w terminie do 11.04.2011r.
Otrzymane drzewka należy wysadzić na terenach będących własnością Gminy Zblewo.
Nasadzenia winno wykonać Sołectwo we własnym zakresie do 30.04.2011 r. Drzewka zakupi i dostarczy do Sołectwa pracownik Urzędu Gminy.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą inicjatywę.

Z poważaniem

Bogdan Męczykowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz