wtorek, 19 kwietnia 2011

IV GP CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

"SPORTUJ SIĘ Z NAMI!"


REGULAMIN1. Organizator: LLKS Smętowo Graniczne

PARTNERZY: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Urząd Wojewody Pomorskiego w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Gminy w Smętowie Granicznym, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, Firma GALILEO studio.

Patronat: Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży", ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa, Wojewoda Pomorski - p. Roman Zaborowski


2. Terminy i miejsce:

Runda letnia 2011:

- 28 kwiecień

- 26 maj

- 2 czerwiec FINAŁ

stadion GOKSiR w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7.

3. Godzina:

Wszystkie zawody w cyklu Grand Prix odbędą się o godz. 16.00, a planowane zakończenie
ok godz. 17.30 (17.00 - wręczenie dyplomów i wspólne ognisko).

4. Cel imprezy

popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkół w całym powiecie starogardzkim;

zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć treningowych z lekkiej atletyki;

wdrożenie w rywalizację sportową dzieci i młodzież opartą na zasadach fair play;

5. Konkurencje:

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:
Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, rzut piłeczką palantową.

6. Uczestnicy:

prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych powiatu starogardzkiego urodzeni w latach 2000 - 1998

każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej.

zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:

grupa I - rocznik 2000 i młodsi (klasa IV i młodsi);

grupa II - rocznik 1999 (klasa V);

grupa III - rocznik 1998 (klasa VI);


7. Zasady punktacji i kwalifikacji:

a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

b) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty z pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.
c) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c).

8. Zgłoszenia:

Zawodnicy startują bez kart startowych. Zgłaszają się przed każdą konkurencją, najpóźniej 10 min. przed startem.

Po konkurencji sędzia główny konkurencji podaje i zapisuje wynik, szkołę oraz imię i nazwisko zawodnika.

9. Sposób przeprowadzenia zawodów:

biegi na 300m, 600m, 1000m odbędą się ze startu wspólnego;

w konkurencji skok w dal i rzut piłeczką uczestnicy mają jeden próbę oraz trzy główne;

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i przepisami Polskiego Związku Lekkiej atletyki.

10. Nagrody

Organizator zapewnia na wszystkich zawodach dyplomy dla 3 pierwszych zawodników
w poszczególnych konkurencjach, osobno dla każdej kat. wiekowej.

Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników napój chłodzący oraz posiłek regeneracyjny.

Podczas zawodów finałowych zawodnicy sklasyfikowani za miejsca I-III w każdej z kategorii i konkurencji otrzymają pamiątkowy kubek + medal.

Dla szkół biorących udział - puchary.

Dla zawodników (dziewczynka i chłopiec), którzy osiągną najbardziej wartościowe wyniki sportowe według przeliczenia tabel wielobojowych zostaną wręczone nagrody specjalne
podczas zawodów finałowych.

11. Postanowienia końcowe

organizator zabezpiecza przyjazd i odwóz uczestników zawodów dla uczniów PSP w Kopytkowie i PSP Kamionka;

- zgłoszenia na transport proszę zgłaszać najpóźniej 1 dzień przed zawodami;

- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione podczas zawodów;

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników;

- organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów;

- uczestnicy zawodów na czas trwania Czwartków LA pozostają pod opieką swoich nauczycieli, także w trakcie zawodów;

organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych;


Program zawodów obowiązujący podczas wszystkich zawodów:


Godz.

konkurencja

konkurencja

konkurencja

16.00

Ceremonia otwarcia zawodów

16.10

60m dziewcząt

Skok w dal chłopców

Rzut piłką palantowa dziewcząt

16.20

300m dziewcząt


16.25

300m chłopców

16.35

60m chłopców

Skok w dal dziewcząt

Rzut piłką palantową chłopców

16.40

600m dziewcząt


16.50

1000m chłopców

ok. 17.00

Ceremonia wręczenia dyplomów, ognisko z kiełbaskami


Kontakt: 516-244-926 - Karol Nowakowski

CZWARTKI LA - REGULAMIN - PDF


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz