czwartek, 28 kwietnia 2011

XIX Bobowski Bieg Uliczny

PLAKAT - PDF

REGULAMIN XIX BOBOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO - NIŻEJ


1. Cel zawodów

- popularyzacja biegów sportowych,

- zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzania czasu,

2. Organizator:

- organizatorem zawodów jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie, oraz Urząd Gminy Bobowo, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

3. Termin i miejsce zawodów:

- biegi odbędą się zwyczajowo dnia 1 maja 2011 roku na terenie wsi Bobowo

- start pierwszego biegu o godzinie 14.30, są to trzy trasy biegowe dla najmłodszych, zlokalizowane wokół boiska sportowego w Bobowie

- bieg główny - start o godz. 15.00, jego trasa wiedzie po asfaltowej drodze ulicami Bobowa. (Gdańską, Kościelną, Rzeczną i Gdańską z metą na boisku sportowym)

4. Kategorie wiekowe:

1. kategoria dziewczęta i chłopcy ur.2004 i młodsze I bieg 100 m

2. kategoria dziewczęta i chłopcy ur.2002 - 2003 II bieg 300 m

3. kategoria dziewczęta i chłopcy ur. 2000 - 2001 III bieg 600 m

4. kategoria dziewczęta ur.1998 - 99 IV bieg 2.150 m

5. kategoria chłopcy ur.1998 - 99 IV bieg 2.150 m

6. kategoria dziewczęta ur.1995 - 97 IV bieg 2.150 m

7. kategoria chłopcy ur.1995 - 97 IV bieg 2.150 m

8. kategoria juniorki ur.1992 - 94 IV bieg 2.150 m

9. kategoria juniorzy ur.1992 - 94 IV bieg 2.150 m

10. kategoria seniorki ur.1971 - 91 IV bieg 2.150 m

11. kategoria seniorzy ur.1971 - 91 IV bieg 2.150 m

12. kategoria old boys mężczyźni ur.1970 i starsi IV bieg 2.150 m

13. kategoria old-boys kobiety ur. 1970 i starsze IV bieg 2.150 m


5. Uczestnictwo:

Prawo startu mają wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie.

6. Zgłoszenia :

Ze względów organizacyjnych zgłoszeń grupowych należy dokonać na piśmie, preferowane e-meilem na adres szczepan1202@wp.pl lub telefonicznie 058 562 17 66 wew. 30 do 29 kwietnia 2011 r. Zgłoszenia indywidualne w dniu imprezy w budynku GOKSiR do godz.14.00.

7. Nagrody:

Zwycięzcy zawodów (laureaci pierwszych pięciu miejsc) w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody od Marszałka Województwa Pomorskiego, Rady Wojewódzkiej LZS i Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w postaci pucharów i sprzętu sportowego. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą BIEG otrzymają nagrody pocieszenia, słodycze napoje. Nagrodzona również zostanie najlepsza trójka z gminy Bobowo w swoich kategoriach (tylko w biegu głównym - 2,150 m) otrzymają oni nagrody rzeczowe oraz drobne upominki.


8. Postanowienia końcowe:

Organizator nie zapewnia ochrony mienia osobistego oraz zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i rozstrzygania spraw spornych. p.o dyrektor GOKSiR w Bobowie

Ireneusz Makiła

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz