środa, 13 kwietnia 2011

Henryk Świadek o sposobie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich z UE

Ważne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła od 15 marca br. nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 rok.

Tegoroczny nabór jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy będą mogli ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unię Europejską. W ramach tych dopłat polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.

Wnioski o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca, w takim wypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszona o 1 procent.

Rolnicy na jednym formularzu wniosku mogą ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wsparcia gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW), a także płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej rolnicy mogą składać wnioski zarówno na formularzach papierowych, jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków, będą musieli posiadać z Biura Powiatowego Agencji login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. Większość rolników otrzymała już tzw. spersonalizowane, czyli już wstępnie wypełnione wnioski wraz z materiałami graficznymi oraz informacją dotyczącą działek ewidencyjnych deklarowanych do płatności. W takim przypadku należy dokładnie zweryfikować, czy dane zawarte we wniosku są aktualne i kompletne.

Wniosek po uzupełnieniu i podpisaniu przez rolnika jest gotowy do złożenia. Ponadto na materiale graficznym otrzymanym wraz z wnioskiem należy wyrysować działki rolne zadeklarowane we wniosku oraz zaznaczyć występujące na działce uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, a także znajdujące się w obrębie działki rolnej drzewa będące pomnikami przyrody, rowy do 2 metrów szerokości oraz oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100m2.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, wymaga złożenia odpowiedniej Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych. Program rolnośrodowiskowy to wsparcie dla rolników , którzy prowadzą działalność produkcyjną w szczególnych warunkach i z dbałością o ochronę zasobów środowiska naturalnego. Chodzi tutaj na przykład o prowadzenie działalności rolniczej metodami ekologicznymi, czyli bez stosowania nawozów mineralnych, czy ochronę zagrożonych wymarciem gatunków zwierząt.

Cały Program Rolnośrodowiskowy obejmuje obecnie 9 pakietów, a w każdym z nich może być od kilku do kilkunastu wariantów. Istotne jest też to, że decydując się na wprowadzenie danego wariantu w pakiecie Programu rolnośrodowiskowego i otrzymując należne wsparcie, rolnik musi przez 5 lat prowadzić zadeklarowane działania. W innym przypadku będzie musiał zwrócić otrzymaną pomoc.

W tym roku zmieniły się nieco przepisy dotyczące przyznawania wsparcia rolnośrodowiskowego. Minister Rolnictwa w rozporządzeniu regulującym zasady i warunki przyznawania wsparcia z tego Programu wprowadził ograniczenie dostępu do pakietu 3 "Ekstensywne trwałe użytki zielone". Zmiana polega na tym, że rolnicy przystępujący do programu rolnośrodowiskowego od 2011 roku będą mogli podjąć się realizacji tego pakietu jedynie na obszarach Natura 2000. I

nną ważną zmianą jest podwyższenie stawki płatności w pakiecie 8 "Ochrona gleb i wód" na gruntach zagrożonych erozją. W powiecie starogardzkim do obszarów zagrożonych erozją zakwalifikowana jest miejscowość Obozin w Gminie Skarszewy. Wzorem lat ubiegłych doradcy z Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomagają w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe. Zapraszamy do współpracy.

Henryk Świadek BP ODR Starogard

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz