środa, 18 czerwca 2014

BEATA KOLBUSZ. Świetnie opisali Jezioro Niedackie – perłę Kociewia


Od października 2013 do maja 2014 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Bytoni brali udział w projekcie "Poznajemy Jezioro Niedackie", który dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jezioro Niedackie jest najbliżej położonym jeziorem od szkoły w Bytoni. Położone jest w dorzeczu rzeki Wierzycy i posiada odpływ leżący w części północno-wschodniej. Ma kształt wydłużony i położone jest w dolinie rynnowej. Bezpośrednią zlewnię w 80% stanowią lasy iglaste, a 20% słabe użytki rolne. Powierzchnia jeziora wynosi 115,30 ha. Ma średnio rozwiniętą linię brzegową i nie ma wysp. Roślinność wodną wynurzoną stanowią następujące gatunki: trzcina pospolita, sit jeziorny, skrzypy, pałka szerokolistna. Roślinność wynurzona zajmuje 54% długości linii brzegowej i powierzchnię 10,5 ha, co stanowi 9,1% powierzchni ogólnej jeziora. Roślinność wodna zanurzona występuje wokół brzegów jeziora do głębokości 5 m. Występujące gatunki to moczarka kanadyjska, rogatek sztywny, mech wodny, wywłócznik, rdestnica. Występujące gatunki ryb to m.in. leszcz, okoń, szczupak, węgorz, sieja, sielawa, lin, ukleja.

Teren wokół jeziora to głównie lasy, grunty orne, nieużytki, działki prywatne o przeznaczeniu rekreacyjnym. Nad jeziorem położony jest Ośrodek Wypoczynkowy Twardy Dół, przystań rybacka, pole namiotowe i trzy kąpieliska. Na jeziorze prowadzona jest planowana gospodarka rybacka związana z odłowami oraz zarybieniem.

W czasie wakacji nad jego brzegami znaczna część gimnazjalistów spędza czas wolny.

Co roku uczniowie biorą udział w akcji ,,Sprzątanie świata"": sprzątają zaśmiecone brzegi jeziora, pobliski las, a także drogi prowadzące do jeziora.

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, a w szczególności wiedzy i doświadczenia opartej na własnych działaniach, których podmiotem jest Jezioro Niedackie i przylegające do niego tereny. W realizacji zadania nastąpiła integracja wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, każdy gimnazjalista miał możliwość pracy w zespole zgodnie ze swoimi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami. Uczniowie pogłębili wiedzę związaną z powstawaniem jeziora, stanem czystości, organizmami żyjącymi w wodzie, zagrożeniami. Gimnazjaliści zostali podzieleni na grupy zadaniowe.

Pierwsza grupa 6 uczniów zajmowała się badaniem właściwości i stanu czystości gleby. Wykonali szereg doświadczeń określających następujące parametry gleby:

- odczyn gleby (pH)

- wpływ nawozów zawierających wapń i sód na glebę,

- określenie pojemności wodnej gleby, sorpcję fizyczną gleby,

- określenie zasolenia gleby na rozwój roślin,

- określenie obecności fosforanów, związków zawierających azot w glebie.

Druga część grupy - 6 uczniów zajmowała się badaniem wody pod kątem zawartości tlenu w wodzie, obecności związków zawierających azot, fosfor. Określali temperaturę wody, odczyn oraz twardość. Oznaczali również zasadowość wody, kwasowość, zawartość żelaza, siarczanów, chlorków oraz zawartość dwutlenku węgla w wodzie.

Próby gleby oraz wody były pobierane jesienią i wiosną w czterech miejscach: Plaża Bytońska, Ośrodek Wypoczynkowy Twardy Dół, przystań rybacka, Łążek.


Gimnazjaliści uczestniczyli w akcji sprzątania brzegów jeziora oraz drogi prowadzącej do jeziora.

Sprzątanie odbyło się dwukrotnie jesienią i wiosną. Jesienią dzieci zebrały ok. 20 kg odpadów, natomiast wiosną zebrały ok. 40 kg odpadów. Odpady zostały zgromadzone w wyznaczonym miejscu i odebrane przez służby komunalne.


Wszyscy uczniowie biorący udział w wyprawie mieli możliwość zaobserwowania różnych zwierząt zamieszkujących jezioro takich jak: rak, larwy chruścika, błotniarkę stawową, zatoczka, kaczkę krzyżówkę, łabędzie, trzcinniczka.

Przy pomocy ręcznego mikroskopu, który uczniowie zabrali na swoją wyprawę oglądali mikroorganizmy zamieszkujące jezioro. Udało się zaobserwować : pantofelka, wrotki, liczne okrzemki, euglenę zieloną. Nie sądzili, że mikroorganizmy naprawdę są aż tak małe i tak licznie występują w jeziorze.

12 uczniów zajmowało się prowadzeniem doświadczeń związanych z biodegradacją różnych odpadów zebranych w czasie sprzątania świata. Kolejna grupa 12 uczniów poznawała genezę jeziora, jego położenie, zasilenie wody, ukształtowanie dna, kształt linii brzegowej.


6 czerwca 2014 r. w szkole obchodzono Dzień Patrona, na którym zostały zaprezentowane dla społeczności szkolnej, dyrekcji, przedstawicieli Gminy, Nadleśnictwa Kaliska i rodziców efekty pracy uczniów. Gimnazjaliści stworzyli zielniki i album z przebiegu projektu oraz przygotowali prezentację multimedialną.

Większość uczniów bardzo zaangażowała się w realizację projektu. Chętnie uczestniczyli w zajęciach w terenie, jak i również chętnie uczestniczyli w wykonywaniu doświadczeń związanych z badaniem wody i gleby. Dzięki temu mogli bardziej zapoznać się ze sprzętem laboratoryjnym, z różnymi odczynnikami i techniką wykonywania takich doświadczeń.

Dużą przyjemność sprawiło uczniom zrobienie prezentacji multimedialnej i przygotowanie albumu oraz zielników. Dzięki temu mogli bardziej zapoznać się z programem Power Point, w którym zrobili taką prezentację.

W realizacji projektu uczniowie mogli liczyć na pomoc dyrekcji, pracowników szkoły oraz rodziców, którzy pozwolili dzieciom na udział w projekcie.

Dziękujemy.

Beata Kolbusz


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz